PE.0057.14.13

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 9 do 30 października 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 46 zarządzeń dotyczących: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) w Rudzie Śląskiej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska przy Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej przy ul. Janasa 28”,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie – I Etap” – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”,

5)         powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 1.11.2013 r. do 30.04.2014 r.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         Budżet obywatelski - zakończenie głosowania

Zakończyło się głosowanie na projekty inwestycji, które realizowane będą w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu, które trwało od 27 września do 14 października, udział wzięło ponad 3,5 tys. rudzian. Ostatecznie z 27 propozycji inwestycji, które poddane zostały pod głosowanie, mieszkańcy wskazali dziewięć, które znajdą się w projekcie budżetu na 2014 r.

2)         Przetarg na wspólne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej

Rozstrzygnięty został przetarg na wspólne letnie i zimowe utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej. Na utrzymanie DTŚ-ki miasto zarezerwowało środki podobne do kwot, jakie za tego rodzaju usługi płaciło do tej pory, czyli ok. 180 tys. zł. Według cen ze wspólnego przetargu za całoroczne utrzymanie tej drogi musiałoby zapłacić  ok. 260 tys. zł, czyli o ok. 80 tys. więcej niż teraz. Podpisanie niekorzystnego dla miasta kontraktu skutkowałoby rażącym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, dlatego władze miasta zdecydowały się na odstąpienie od podpisania tej niekorzystnej umowy.

3)         Spotkania Prezydent Miasta z mieszkańcami

Rozpoczął się kolejny cykl spotkań prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Do tej pory odbyły się spotkania w Bielszowicach, Kochłowicach i Bykowinie. Kolejne zaplanowane zostały na listopad. Tematami jesiennych debat są przyszłoroczne inwestycje oraz kwestie związane z poprawą estetyki Rudy Śląskiej.

4)         Cennik miasta

Urząd Miasta przygotował Cennik Miasta. Jest to zestawienie, które obejmuje wydatki jakie ponosi miasto w związku z realizacją różnego rodzaju zadań. Mieszkańcy dzięki lekturze cennika mogą się dowiedzieć, ile kosztuje budowa drogi, chodnika, placu zabaw lub sprawdzić, jakie są miesięczne koszty utrzymania zieleni, obiektów sportowych czy oświetlenia ulicznego.

5)         Zakończenie konsultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej. Ostatecznie spośród 86 osób, które wzięły udział w badaniu, 72 proc. uważa że nazwa ulicy nie powinna być zmieniona.

6)         Unijne środki na przygotowanie i promocję terenów inwestycyjnych

Ministerstwo Gospodarki poinformowało o przyznaniu miastu dofinansowania na realizację projektu „Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej”. W ramach projektu przygotowane zostaną analizy formalno-prawne nieruchomości o łącznej powierzchni 21,3 ha. Ponadto wykonane zostaną badania geotechniczne gruntów oraz przeprowadzona zostanie kampania promocyjna tych terenów. Wartość projektu wynosi 302 tys. zł, a kwota dofinansowania 208 tys. zł.

7)         Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.

23 października odbyła się sesja inaugurująca nową kadencję Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas obrad wybrano prezydium rady. Nową Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została Aleksandra Kusiak.

8)         Uruchomienie piekaroka

Przy ul. Bujoczka 24 został uruchomiony wyremontowany Piekarok. 11 października, kiedy zainaugurowany został wypiek, każdy z mieszkańców na miejscu mógł poczęstować się świeżo wypieczonym chlebem, którego smak zasadniczo różni się od wypieków kupowanych na co dzień. Remont piekaroka kosztował miasto  13 tys. zł.

9)         Rozpoczęcie projektu „Modna Ruda”

Miasto rozpoczęło realizację projektu „Modna Ruda”. Jest to kolejna odsłona kampanii „Atrakcyjna Ruda”. Kampanii towarzyszą sesje fotograficzne, warsztaty architektoniczne, plenery malarskie i wydarzenia kulturalne. 30 listopada podczas uroczystej gali finałowej  zostanie wyłoniona Ruda Roku 2013 oraz zostaną zaprezentowane kolekcje śląskich projektantów mody.

10)     Pielgrzymka biegowa Ruda Śląska -  Watykan

Po 24 dniach biegu i pokonaniu blisko 1 600 km rudzki ultramaratończyk August Jakubik 16 października dobiegł do Watykanu. W ten sposób uczcił przypadającą w tym dniu 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

11)     Nagroda dla RZAZ

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej zajął trzecie miejsce w konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy od 51 do 250 zatrudnionych. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu usuwania istniejących w ich zakładach zagrożeń.

12)     Remonty w miejskim zasobie mieszkaniowym

Miasto realizuje plan remontów i napraw w miejskim zasobie mieszkaniowym na 2013 r. Do tej pory udało się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji, m.in. przeprowadzono remont kapitalny dachu przy ul. Gwardii Ludowej 26, Bytomskiego 26, Matejki 6. Ogółem na remonty, które realizuje w tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczono blisko 2 mln zł.

13)       Orzegów najbardziej kultową dzielnicą województwa śląskiego

Orzegów wygrał plebiscyt na najbardziej kultową dzielnicę lub osiedle województwa śląskiego. Osiągając wynik prawie 10 tys. głosów, rudzka dzielnica pokonała blisko 60 kandydatów do tytułu, wśród nich takie miejsca jak Nikiszowiec, Giszowiec, Osiedle Tysiąclecia, tyskie Paprocany czy  cieszyńskie Śródmieście. Organizatorem konkursu internetowego „Śląskie dzielnicowe” był Dziennik Zachodni.

14)     XVIII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei

13 października w Domu Kultury w Bielszowicach zakończył się XVIII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Wierzyć warto”. Do tegorocznej edycji festiwalu zgłoszenia płynęły nie tylko z Rudy Śląskiej. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele miast ościennych, tj. Zabrza i Mikołowa. Gościem specjalnym festiwalu była Magda Anioł.

 

3.     W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach stałych komisji Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

9 października

·       Otwarcie nowoczesnej stacji odmetanowywania w ruchu Śląsk kopalni Wujek,

10 października

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 3,

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 15,

·       XX Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych,

11 października

·       Otwarcie piekaroka przy ul. Bujoczka w Rudzie,

·       II Śląskie Forum Kobiet w Katowicach,

12 października

·       XVIII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei w Domu Kultury w Bielszowicach,

13 października

·       XVIII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei w Domu Kultury w Bielszowicach,

14 października

·       Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 36,

·       Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 11,

·       Wielki test j. angielskiego w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

·       Spotkanie reprezentacji Podregionu Katowickiego w ramach Subregionu Centralnego w Katowicach,

15 października

·       Spotkanie robocze zespołu koordynującego prace nad Strategią Rozwoju Miasta do 2030 r.,

16 października

·       Spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych,

17 października

·       Uroczystości pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 40,

·       Spotkanie z proboszczami rudzkich parafii,

·       Spotkanie z emerytami w Halembie,

·       Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Spotkanie reprezentacji Podregionu Katowickiego w ramach Subregionu Centralnego w Katowicach,

18 października

·       Uroczystości pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 7,

19 października

·       Obchody 50-lecia rudzkiego oddziału PTTK w ODK RSM „Matecznik”,

·       Jesienne spotkanie śląskich filatelistów w ODK RSM „Pulsar”,

·       IV Charytatywny Maraton Fitness „Z energią” w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4,

20 października

·       Mistrzostwa Rudy Śląskiej w wyciskaniu sztangi leżąc w hali MOSiR w Orzegowie,

·       Inauguracja Rudzkiej Jesieni Kulturalnej w Domu Kultury w Bielszowicach,

21 października

·       Pasowanie uczniów rzemiosła w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Konferencja minister Szumilas w sprawie programu „Przedszkole za złotówkę” oraz zasad finansowania zajęć dodatkowych w przedszkolach,

·       Rozstrzygnięcie konkursu „Mój Śląsk – Moje Miasto” w Muzeum Miejskim,

·       Spotkanie reprezentacji Subregionu Centralnego w Gliwicach,

22 października

·       Debata o rodzinie w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,

23 października

·       Wojewódzkie Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych organizowane  przez Szkołę Podstawową nr 15,

·       Spotkanie z emerytami w Halembie z okazji Dnia Seniora,

·       Spotkanie z jubilatami zorganizowane przez ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

·       Spotkanie z mieszkańcami Bielszowic w Domu Kultury w Bielszowicach,

24 października

·       Uroczystość pasowania na ucznia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4,

·       Forum prezydentów miast GZM w Chorzowie,

25 października

·       Uroczystości pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 6,

·       Uroczystość Złotych Godów,

·       Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Lublińcu,

·       Msza za miasto w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu,

26 października

·       Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w tenisie stołowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, 

·       Warsztaty modowe oraz pokazy fryzjerstwa i wizażu na osiedlu Kaufhaus w ramach projektu „Modna Ruda”,

28 października

·       Święto terenowych organów administracji wojskowej w Chorzowie,

·       Spotkanie z mieszkańcami Kochłowic w Szkole Podstawowej nr 18,

29 października

·       Spotkanie z mieszkańcami  Bykowiny w ROD Sielanka,

30 października

·       Gala profilaktyki i zdrowia w Domu Kultury w Bielszowicach.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 09.10. - 30.10.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.12.2013 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:27.11.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 145