PE.0057.16.13

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 13 do 25 listopada 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 31 zarządzeń dotyczących: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013,

2)         ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2014 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego,

3)         powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         Projekt budżetu na 2014 rok

15 listopada projekt budżetu miasta na 2014 rok został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt zakłada dochody w kwocie 565.249.963  zł zł, natomiast wydatki w kwocie 585.252.305 zł. Na inwestycje zaplanowanych jest 73,7 mln zł.

2)         Walka o czyste mury

Zainaugurowana została kampania społeczna przeciw szpecącym napisom na ścianach budynków, której hasłem jest „Nie maluj, reaguj, czyść!”. W ramach akcji „Czyste mury naszej Rudy” 14 listopada kibice klubów sportowych i młodzież wyczyścili elewację jednej z rudzkich kamienic. W ramach kolejnych wydarzeń zaplanowano m.in. wykonanie profesjonalnego graffiti, które będzie miało walor promocyjny.

3)         Skatepark gotowy

14 listopada został oddany do użytku skatepark przy ul. Gwardii Ludowej. Inwestycja kosztowała prawie 230 tys. zł. Skatepark ma nawierzchnię betonową, a jego powierzchnia zajmuje 561 m2. Na płycie toru dla rolkarzy i deskorolkarzy zamontowanych zostało siedem specjalnych urządzeń, które służą do nauki tzw. trików.

4)         Inicjatywa dla najuboższych

Przedsiębiorcy, urzędnicy i organizacje charytatywne podjęli współpracę, dzięki której produkty żywnościowe trafiają do najuboższych. W pierwszej kolejności pomoc kierowana będzie do dzieci ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. Pozostała część darów trafi do osób i rodzin, które wskaże Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednak spośród osób, które nie otrzymują pomocy finansowej z MOPS.

5)         Porozumienie z Akademią Obrony Narodowej

Klasy mundurowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 zostały objęte patronatem przez Akademię Obrony Narodowej i Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Porozumienie podpisano w Warszawie, na okres 10 lat. Uczniowie ZSO będą mogli uczestniczyć w projektach organizowanych przez Akademię, a jej pracownicy będą brać udział w opracowaniu programu nauczania.

6)         Ostatnie jesienne spotkanie z mieszkańcami

20 listopada zakończył się jesienny cykl spotkań prezydent miasta z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. W sumie wzięło w nich udział kilkaset osób. Kolejny cykl spotkań tradycyjnie zaplanowano na wiosnę.

7)         Rocznica w tragedii w kopalni „Halemba”

21 listopada w dzielnicy Halemba odbyły się uroczystości upamiętniające górników, którzy 7 lat wcześniej zginęli w kopalni Halemba. W kościele Matki Boskiej Różańcowej odprawiona została msza święta, później złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tragicznego wypadku. Przed zegarem przy kopalni zebrali się tradycyjnie związkowcy, którzy co roku w ten sposób przypominają o tragedii.

8)         Budowa kanalizacji deszczowej

25 listopada przekazany został plac budowy dla pierwszego etapu zadania „Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Zabrzańską i Kokotek oraz tereny przyległe”. Celem inwestycji jest odprowadzenie wód opadowych, których nadmiar nie jest możliwy do zagospodarowania na terenach położonych po stronie północnej od Drogowej Trasy Średnicowej. Dodatkowo w ramach tego zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Zabrzańskiej i Kokotek. Zadanie będzie kosztowało ponad 3,6 mln zł i oprócz samych prac kanalizacyjnych obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Zabrzańskiej i Kokotek (dostosowanie konstrukcji jezdni do zwiększonego obciążenia, przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych). Łączna długość nowej kanalizacji wyniesie ok. 970 mb.

9)         Nagrody dla sportowców i trenerów

25 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta prezydent Grażyna Dziedzic wręczyła nagrody sportowcom i ich trenerom za najważniejsze osiągnięcia w 2013 roku. Wyróżnionych zostało ponad 70 osób, reprezentujących takie dyscypliny, jak zapasy, lekkoatletyka, siatkówka, akrobatyka sportowa, piłka nożna halowa, rugby, piłka ręczna, wędkarstwo sportowe, pływanie i gimnastyka sportowa.

 

3.     W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach stałych komisji Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

13 listopada

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Nowy Bytom i Chebzie,

·       Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Razem łatwiej” w Młodzieżowym Domu Kultury,

·       Spotkanie integracyjne rudzkich kombatantów w Caritas Ośrodek Najświętsze Serce Pana Jezusa,

·       Forum prezydentów Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

14 listopada

·       Spotkanie podregionu katowickiego subregionu centralnego,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Halemba,

15 listopada

·       Obchody 20-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,

·       Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 14 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu,

16 listopada

·       Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu na basenie w dzielnicy Ruda,

·       Warsztaty architektoniczne w ramach kampanii „Modna Ruda” w domu handlowym Kaufhaus,

·       Turniej piłki nożnej z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w hali sportowej w Kochłowicach,

·       Oficjalne zakończenie Ligi Rudzkich Orlików w restauracji „Parkowa”,

·       Akademia Klubu HDK przy KWK „Halemba”,

17 listopada

·       Amatorskie Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu na basenie w dzielnicy Ruda,

18 listopada

·       Podpisanie porozumienia z Akademią Obrony Narodowej i Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie objęcia patronatem klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Halemba,

19 listopada

·       Zebranie zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach,

20 listopada

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Godula i Orzegów,

·       spotkania członków i sympatyków Śląskiego Klastra Multimedialnego poświęcone nowoczesnym technologiom w medycynie w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

·       Akademia 55–lecia Honorowego Krwiodawstwa w Miejskim Centrum Kultury,

·       Posiedzenie Konwentu Prezydentów Miast na prawach powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bytomiu,

21 listopada

·       Uroczystości upamiętniające górników, którzy zginęli w KWK „Halemba” 21 listopada 2006 roku,

22 listopada

·       Konferencja „Górnictwo 2013” w Katowicach,

·       Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Markowej,

·       Otwarcie wystawy uczestników XLVI edycji konkursu artystów nieprofesjonalnych „Rudzka Jesień” połączone z wręczeniem nagród w Muzeum Miejskim,

·       Obchody jubileuszu 115-lecia elektrycznej komunikacji tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej w Zabrzu,

23 listopada

·       Swap Party, czyli wielka wymiana ubrań w ramach kampanii „Modna Ruda” w domu handlowym Kaufhaus,

·       Koncert Pieśni Patriotycznych Chóru Mieszanego „Słowiczek” w Domu Śpiewaczym „Słowiczek”,

·       VI Charytatywny Bal Andrzejkowy w Domu Kultury w Gliwicach,

24 listopada

·       Koncert z okazji pięciolecia pracy twórczej zespołu Vox Cordis w Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice,

·       Dziękczynna msza święta w 20. rocznicę powstania świetlicy św. Elżbiety w kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela,

25 listopada

·       Przekazanie terenu budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Zabrzańską i Kokotek,

·       Uroczystość wręczenia nagród wyróżniającym się sportowcom za osiągnięcia w 2013 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

·       Msza za miasto w kościele pw. św. Pawła.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Grzesiczek – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 13.11. - 25.11.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.12.2013 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:27.11.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 112