Oświadczenie dotyczące opłaty od posiadania psów

 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- oświadczenie, formularz 13.3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- w przypadku korzystania ze zwolnienia:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) dokument potwierdzający nabycie psa ze schroniska w Rudzie Śląskiej,

c) certyfikat potwierdzający odbycie odpowiedniego szkolenia przez psa – dotyczy psa asystującego.

Opłaty

Opłata od posiadania psów płatna jest na poniższy numer konta:

ING Bank Śląski S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

lub w kasie Urzędu Miasta, parter -pokój nr 13

Termin załatwienia

Nie dotyczy.

Uwagi

- w przypadku nabycia lub zbycia psa w trakcie roku bądź korzystania ze zwolnienia należy poinformować o tym fakcie składając stosowne oświadczenie.

Tryb odwoławczy

W przypadku wystawienia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatnikowi przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 29.11.1997r. Ordynacja podatkowa.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5232

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie dotyczące opłaty od posiadania psów
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:10.12.2013 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 10:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 694