Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.4 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    dowód rejestracyjny pojazdu,

-    karta pojazdu, o ile została wydana,

-    tablice rejestracyjne pojazdu.

 

Opłaty

80 zł – za wycofanie pojazdu na okres do dwóch miesięcy, opłata jest powiększona za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazd o:

4 zł - od 3 do 12 miesiąca,

2 zł - od 13 do 24 miesiąca,

0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

 

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28105012141000001001197035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „czasowe wycofanie pojazdu”

 

Termin załatwienia

W dniu złożenia wniosku o wycofanie pojazdu z ruchu.

 

Uwagi

-  wycofaniu czasowemu podlegają:

a) samochody ciężarowe i przyczepy o dmc do 3.5 t,

b) ciągniki samochodowe,

c) pojazdy specjalne,

d) autobusy,

-  pojazd może być wycofany czasowo na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny czas wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu,

-  decyzję o wycofaniu czasowym wydaje się po złożeniu tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego pojazdu do depozytu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej czasowego wycofania pojazdu z ruchu lub odmowy wydania takiej decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji dotyczącej czasowego wycofania pojazdu z ruchu lub decyzji odmawiającej wycofania czasowego pojazdu z ruchu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 5090, 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji
Informację opublikował:Sławomir Kowolik
Data publikacji:14.03.2005 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 12:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 879