PE.0057.19.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 19 do 29 grudnia 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 31 zarządzeń dotyczących: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szramka 7 w Rudzie Śląskiej” – roboty wykończeniowe i elektryczne,

3)         zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2014 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania - budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej".

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyły się uroczystości i imprezy, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         Rudzka wigilia

Sporym zainteresowaniem rudzian cieszyła się miejska wigilia, która odbyła się w sobotę 21 grudnia. Mieszkańcy zapełnili wszystkie miejsca przy wigilijnym stole, który w tym roku po raz pierwszy stanął na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Spotkanie przy Rudzkim Wigilijnym Stole było głównym punktem jarmarku świątecznego, który na placu Jana Pawła II trwał przez ponad dwa tygodnie i zakończył się 23 grudnia.

 

2)         Wyniki konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2014 r.

Ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2014 r. Ogółem na ten cel w mieście przeznaczonych zostanie ponad 2,8 mln zł. Ponad 2,2 mln zł przeznaczonych będzie na szkolenie dzieci i młodzieży. Pieniądze trafią do 31 klubów i stowarzyszeń. Na szkolenie grup seniorskich w przyszłym roku przeznaczonych zostanie 500 tys. zł. Kwota rozdysponowana zostanie pomiędzy 15 klubów i stowarzyszeń. Ponadto 100 tys. zł przeznaczonych zostanie na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych w 2014 r. w Rudzie Śląskiej.

 

3)         Rudzka mapa nazw zwyczajowych

Urząd Miasta wydał mapę Rudy Śląskiej z nazwami zwyczajowymi. Do utworzenia mapy w dużej mierze przyczynili się sami mieszkańcy, którzy zgłaszali nazwy. Na podzielonej na poszczególne dzielnice mapie znalazły się nazwy znane większości mieszkańców miasta, takie jak Werdon, Mrowczo Górka, Kaufhaus, Burloch, jak i nazwy rzadziej spotykane jak Kościarnia, Mansfeld, Kasarnie czy Kośmider. W wydawnictwie znalazły się także objaśnienia dotyczące nazw oraz historia ich pochodzenia.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

19 grudnia

·       Podsumowanie konkursu na „Śląską Szopkę Bożonarodzeniową” organizowanego przez Muzeum Miejskie,

·       Wigilia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

·       Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

20 grudnia

·       Jasełka w Gimnazjum nr 11,

·       Spotkanie wigilijne w świetlicy socjoterapeutycznej placówki wsparcia dziennego przy ul. Bujoczka,

·       Spotkanie wigilijne w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza,

·       Spotkanie opłatkowe NSZZ Solidarność Huty Pokój,

21 grudnia

·       „Kevin sam w Rudzie Śląskiej” – recital artystów Teatru Bezpańskiego w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·       Miejska wigilia na pl. Jana Pawła II w Nowym Bytomiu,

23 grudnia

·       „Wigilia wcześniaka” w Szpitalu Miejskim,

·       Jasełka w placówce wsparcia dziennego, świetlicy św. Elżbiety.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 19.12. - 29.12.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:27.01.2014 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:30.12.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 158