PE.0057.1.14

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 grudnia 2013 r. do 29 stycznia 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 80 zarządzeń dotyczących: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w mieście Ruda Śląska,

3)         wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”,

4)          ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru priorytetowych celów operacyjnych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyły się uroczystości i imprezy, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)         Wyróżnienie dla rudzkich szkół

Dwie rudzkie placówki oświatowe zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie „Szkoła przyjazna dla każdego” za działalność na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to Zespół Szkół Specjalnych nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 16. Szkoły te znalazły się w gronie 20, które wyłonione zostały spośród 153 placówek z całego kraju. Nasze szkoły wyróżnienie otrzymały jako przykłady dobrych praktyk w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

2)         Program Mieszkanie dla młodych

Od 1 stycznia 2014 r. ruszył rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w zakupie pierwszego nowego mieszkania „Mieszkanie dla Młodych". Osoby, które zdecydują się na udział w programie mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego do mieszkania oraz pomoc w spłacie części kredytu. W Rudzie Śląskiej finansowego wsparcia w ramach państwowej pomocy udzielają aktualnie dwa banki - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 32 oraz Polska Kasy Opieki S.A., która mieści się w Wirku przy ul. 1 Maja 219.

3)         XIX Rudzkie Spotkanie Kolędowe

Spotkanie odbyło się 12 stycznia w kościele pw. Ducha Świętego. W tym roku uczestniczyło w nim siedem zespołów wokalnych z różnych dzielnic Rudy Śląskiej. Każdy z uczestników zaprezentował dwa utwory, którymi były tradycyjne bądź autorskie kolędy lub pastorałki.

4)         Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta

29 stycznia rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2030. Przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać swoje uwagi oraz wskazywać, które z celów zaplanowanych na najbliższe lata realizowane mają być w pierwszej kolejności. Podsumowaniem konsultacji społecznych będzie spotkanie z mieszkańcami, które 12 lutego odbędzie się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

5)         Nowe funkcje geoportalu

Uruchomione zostały nowe funkcje miejskiego geoportalu. Pierwsza z nich umożliwia mieszkańcom zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń i awarii w mieście.  Dzięki temu  informacja o tych zdarzeniach automatycznie trafia do odpowiednich służb. Kolejną nowością jest  możliwość zapoznania się z lokalizacją komisji oraz okręgów wyborczych. Dzięki zaznaczeniu odpowiednich warstw na mapie można zobaczyć, w którym miejscu znajdują się poszczególne komisje wyborcze oraz jakie obejmują one ulicę. Można również dowiedzieć się, jak przebiega granica czterech okręgów wyborczych w mieście.

6)         Podpisanie umowy na wspólne odśnieżanie DTŚ

Jedna firma będzie odpowiedzialna za odśnieżanie i czyszczenie Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku od Chorzowa do Zabrza. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele trzech miast -  Świętochłowic, Zabrza i Chorzowa. Ruda Śląska swoją umowę podpisze w najbliższych dniach, gdy na konto magistratu wpłynie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7)         Pomoc dla poszkodowanych w pożarach

W ostatnich tygodniach w Rudzie Śląskiej miały miejsce dwa groźne pożary. Miasto podczas każdego z tych zdarzeń podjęło szereg działań na rzecz pomocy poszkodowanym.

8)          XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku na początku stycznia w całym kraju, w tym również i w Rudzie Śląskiej grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 530 wolontariuszy zebrało w Rudzie Śląskiej prawie 151 tysięcy złotych. Tym samym pobity został rekord z  2011 roku, kiedy w Rudzie Śląskiej zebrano 150 tysięcy złotych.

9)          XIX Rudzkie Spotkanie Kolędowe

Spotkanie odbyło się 12 stycznia w kościele pw. Ducha Świętego. W tym roku  uczestniczyło w nim siedem zespołów wokalnych z różnych dzielnic Rudy Śląskiej. Każdy z uczestników zaprezentował dwa utwory, którymi były tradycyjne bądź autorskie kolędy lub pastorałki.

10)      „Nie maluj, reaguj, czyść!”

Po jesiennym happeningu z udziałem kibiców klubów sportowych i młodzieży w Rudzie Śląskiej ruszyły kolejne działania w ramach akcji „Nie maluj, reaguj, czyść!”. Tym razem w popisanym przez wandali skateparku na osiedlu Kaufhaus powstało artystyczne graffiti. Równocześnie rudzka straż miejska rozpoczyna cykl spotkań edukacyjnych w szkołach.

11)      Spotkanie z mieszkańcami Wirku

28 stycznia Prezydent miasta spotkała się z mieszkańcami Wirku. Tematem spotkania były doniesienia prasowe na temat planów zamieszkania w Rudzie Śląskiej jednego z przestępców, któremu na początku lutego kończy się kara 25 lat pozbawienia wolności.

12)     Rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji jednego z odcinków trasy N-S

Zakończył się kolejny przetarg dotyczący budowy trasy N-S. Dotyczy on opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi na odcinku od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. Wykonanie opracowania kosztować będzie ponad 160 tys. zł. W tym roku wyłoniona zostanie także firma, która opracuje dokumentację projektową na budowę trasy na odcinku od ul. Kokota do autostrady A4. Ponadto w tym roku władze miasta chcą wykupić nieruchomości i wypłacić odszkodowania za działki, które zostaną zajęte pod budowę trasy w rejonie Bielszowic. Rozpocząć mają się też roboty przy budowie drogi w rejonie ul. Bukowej.

13)     Będzie nowy most nad Kłodnicą

Rozstrzygnięty został przetarg na rozbiórkę i budowę nowego mostu nad Kłodnicą przy ul. Poniatowskiego w Halembie. Prace zakończyć się mają w tym roku i pochłoną blisko 2 mln zł.  W sumie na przebudowę obiektów mostowych władze Rudy Śląskiej zamierzają w tym roku wydać ponad 8,7 mln zł

14)     Pozytywna opinia RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie na temat deficytu i zadłużenia Rudy Śląskiej na najbliższe lata. Oznacza to, że w tym roku miasto będzie mogło zaciągnąć planowany kredyt, z którego sfinansuje część wydatków inwestycyjnych. W tym roku pochłoną one aż 69 mln zł, czyli najwięcej od trzech lat.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

31 grudnia

·       Sylwester na rynku,

5 stycznia

·       Koncert noworoczny w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu

7 stycznia

·       Zarząd Związku Subregionu Centralnego w Gliwicach,

·       Wernisaż wystawy pt. „Kobieta i karnawał” w Galerii Fryna w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

8 stycznia

·       Seminarium z warsztatami „Jasełka w edukacji regionalnej – przykłady dobrej praktyki” w Szkole Podstawowej nr 18,

·       Koncert  świąteczny w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie,

9 stycznia

·       Święto Szkoły Podstawowej nr 21,

10 stycznia

·       Podsumowanie projektu Leonardo Da Vinci - praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

·       Jubileuszowe X Jasełka Integracyjne w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Spotkanie gwarków KWK Wujek,

·       Spotkanie robocze w sprawie prac nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030,

·       Spotkanie noworoczne z dziennikarzami,

·       Spotkanie z okazji 60-lecia koła PTTK przy Hucie „Pokój”,

11 stycznia

·       X Koncert Młodych Talentów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

12 stycznia

·       XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

·       XIX Rudzkie Spotkanie Kolędowe w kościele pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie,

13 stycznia

·       Koncert noworoczny w Gimnazjum nr 8 połączony z oddaniem do użytku nowego zaplecza socjalno-higienicznego sali gimnastycznej,

15 stycznia

·       Spotkanie kolędowe w Szkole Podstawowej nr 4,

·       Wieczór kolędowy w Szkole Podstawowej nr 13,

·       Koncert Noworoczny w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie,

16 stycznia

·       Spotkanie dot. benchmarkingu w Katowicach,

·       XVIII Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Jasełkowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie,

·       Jasełka w żłobku „Misiakowo”,

·       Wręczenie certyfikatów językowych TOEIC laureatom testu z języka angielskiego,

·       Spotkanie z Grzegorzem Kołodko,

·       Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

17 stycznia

·       Koncert noworoczny w Domu Kultury w Bielszowicach organizowany przez Szkołę Podstawową nr 30,

·       Spotkanie noworoczne zarządu oddziału miejskiego WOPR w Rudzie Śląskiej,

·       Koncert „W karnawałowym nastroju” organizowany przez Rudzkie Stowarzyszenie Kultury Orkiestr Dętych KWK „Pokój” w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

18 stycznia

·       Uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji 2013 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,

19 stycznia

·       Nabożeństwo ekumeniczne w kościele pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku,

·       Koncert kolęd w kościele pw. Bożego Narodzenia w Halembie,

21 stycznia

·       Dzień Babci i Dziadka w Aquadromie,

·       Dzień Babci i Dziadka w Domu Kultury w Bielszowicach,

23 stycznia

·       Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Kopalnie są piękne”,

22 stycznia

·       Zarząd Związku Subregionu Centralnego w Gliwicach,

28 stycznia

·       Nadanie imienia oraz jubileusz 30-lecia Miejskiego Przedszkola nr 40,

·       Spotkanie z mieszkańcami Wirku.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok, tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 30.12. - 29.01
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.02.2014 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:30.01.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 178