Kontrole zewnętrzne:

 1. Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Katowicach.
  Termin: 12 - 17 luty 2014r.
  Temat: Wykonanie wyników z kontroli P/12/124 – Dostępność finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych.
   

 2. Wojewoda Śląski.
  Termin: 7 - 21 maj 2014r.
  Temat: Kontrola trwałości projektów ZPORR 701200-426 i 701200-427.

 3. Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.
  Termin: 9 maj 2014r.
  Temat: Kontrola projektu id 711.

 4. Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Termin: 27 maj 2014r.
  Temat: Kontrola problemowa Biura Geodety Miasta.

 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Termin: 26 czerwiec 2014r.
  Temat: Kontrola wykorzystania dofinansowania wg umów: 126/2013/63/OA/oe/P i 236/2013/63/OA/oe/D z 04.07.2013r.

 6. Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Termin: 10 - 25 lipiec 2014r.
  Temat: Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

 7. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Termin: 1 - 7 październik 2014r.
  Temat: Kontrola prawidłowości wydatkowania środków dotacji celowej.

 8. Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Termin: 6 październik 2014r.
  Temat: Kontrola problemowa przechowywania ksiąg USC.

 9. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
  Termin: 20 październik - 5 grudzień 2014r.
  Temat: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.

 10. Wojewoda Śląski.
  Termin: 31 październik 2014r.
  Temat: Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie organizacji SWA, SWO, gospodarowania sprzętem oc, aktualizacją Bazy Szefa OC Arcus 2005.

 11. Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach.
  Termin: 22 grudzień 2014r.
  Temat: Stosowanie legalnych jednostek miar.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole 2014r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.02.2014 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bartosz Pilny
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:13.02.2019 08:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 270