Bartosz Pilny 03.03.2014 12:47 wersja do wydruku

PZ.6740.837.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 687,) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), – zawiadamiam,  że w dniu 20.02.2014r., po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.12.2012r. Miasta Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6, Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu, zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wielińskiego, prezesa Biura projektowo – inżynierskiego architektonicznego ”Lindschulte Polska” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 32, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19.09.2013r. znak sprawy IFXIII.7821.16.2013, o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.03.2013r. nr 155-13 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przekazaniu w dniu 31.10.2013r. sprawy do ponownego rozpatrzenia,

 

- wydana została decyzja nr 78/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.:

 

- rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej wraz z przyłączami, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1483/3, 3215/5, 1485/3, 1543/3, 2845/8, 3653/3, 3652/3, 2389/6, 2390/6, 3651/3, 3654/3, 3655/3, 3462, 1484/3, 3650/3, 2397/6, 2396/6, 2395/6, 2394/6, 2393/6, 2392/6, 2391/6, 2844/8.

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

 Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Biały – tel. 322-449-000 wew. 3201

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. zezwolenia na inwestycję drogową: "Rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.03.2014 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:27.02.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:17.03.2014 23:59