PE.0057.2.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 stycznia do 26 lutego 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 73 zarządzenia dotyczące: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)       zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)       wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,

3)       powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kanał deszczowy w ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej – Halembie. Odcinek KD-1– roboty budowlane”,

4)       powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida 10,

5)       powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tunkla”.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyły się uroczystości i imprezy, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)         Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2030

Konsultacje trwały przez dwa tygodnie – od 29 stycznia do 12 lutego. W tym czasie mieszkańcy mogli wypełnić specjalną ankietę lub wziąć udział w spotkaniu podsumowującym konsultacje. Do Urzędu Miasta wpłynęło blisko 550 wypełnionych kwestionariuszy. Wypełnienie ankiety w głównej mierze polegało na hierarchizacji zapisanych w projekcie strategii celów. Najwięcej wskazań wśród biorących udział w badaniu mieszkańców otrzymał cel operacyjny dotyczący wzrostu liczby miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W dalszej kolejności rudzianie chcieliby, żeby realizowane były postulaty mówiące o zapewnieniu optymalnej opieki medycznej dla mieszkańców oraz o poprawie standardów mieszkaniowych.

 

2)         Złożenie wniosków na dofinansowanie projektów unijnych

Władze miasta złożyły dwa wnioski do konkursu na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących rewitalizacji dużych miast, ogłoszonego przez zarząd województwa śląskiego. Miasto będzie się starać o niezagospodarowane jeszcze całkowicie środki z okresu 2007-2013. Złożone wnioski dotyczą realizacji dwóch inwestycji - modernizacji kąpieliska letniego przy ul. Ratowników oraz budowy systemu monitoringu wizyjnego. Łącznie władze Rudy Śląskiej ubiegają się o ponad 11 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do 30 czerwca 2014 r.

 

3)         Dofinansowanie budowy przyłączy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje budowę 70 przyłączy kanalizacyjnych. 10 lutego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę w tej sprawie. Dzięki środkom z Funduszu mieszkańcy Rudy Śląskiej odzyskają 45 proc. kosztów netto wykonania podłączenia. Spółka przystępując do programu opracowała specjalny wniosek, obejmujący minimum 50 posesji. W tym celu wysyłała do mieszkańców pisma informacyjne wraz z propozycją umowy. Ostatecznie na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w formule zaproponowanej przez NFOŚiGW zdecydowało się 70 właścicieli nieruchomości z Rudy Śląskiej.

 

4)         Kampania informacyjna dotycząca 1 proc.

Rozpoczęto kampanię informacyjną zachęcającą podatników z Rudy Śląskiej do przekazywania 1 proc. podatku PIT za zeszły rok na rzecz rudzkich organizacji pożytku publicznego. W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej z możliwości przekazania 1 procenta podatku skorzystało 65 procent podatników rozliczających się z fiskusem za 2012 rok. Dzięki tym wpłatom organizacje z całej Polski otrzymały 1,9 mln zł. Z puli tej ogółem na konto rudzkich organizacji pożytku publicznego wpłynęło 363 tys. zł.

 

5)         Uruchomienie opłatomatu

Dzięki współpracy z ING Bankiem Śląskim przy Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta zainstalowany został opłatomat. Mieszkańcy dzięki wykorzystaniu tego urządzenia mogą dokonać wszystkich opłat komunikacyjnych m.in. za rejestrację pojazdów, wymianę dowodu rejestracyjnego, czy wydanie prawa jazdy. Ponadto opłatomat pozwala na uiszczenie opłaty śmieciowej oraz opłat skarbowych, m.in. za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, czy pełnomocnictwo.

 

6)         Tytuł „Gmina na 5!”

Ruda Śląska znalazła się w gronie 90 gmin w Polsce, które zostały wyróżnione przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tytułem „Gmina na 5!”. Studenci ze stolicy przebadali blisko 650 samorządów w kraju, przyglądając się w jaki sposób obsługiwani są krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy. Oceniane były witryny internetowe oraz jakość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7)         Podpisanie umowy z Uniwersytetem Śląskim

Dyrekcja Gimnazjum nr 9 jako pierwsza szkoła gimnazjalna z województwa śląskiego podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Dzięki porozumieniu rudzcy gimnazjaliści będą brali udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych uniwersytetu. Uczniowie korzystać będą mogli również z pracowni oraz laboratoriów uczelni.

      

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

 

30 stycznia

·       Podpisanie umowy na odśnieżanie i czyszczenie Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku od Chorzowa do Zabrza,

31 stycznia

·       Uroczystość Złotych Godów,

·       Koncert karnawałowy w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Koncert Grzegorza Poloczka w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·       Uroczystość nadania Miejskiemu Przedszkolu nr 40 imienia Marii Kownackiej połączona z obchodami 30-lecia placówki,

·       Konferencja „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV",

·       Koncert kolęd i pastorałek w Muzeum Miejskim,

2 lutego

·       Koncert „Pod niebieskim aniołem” w Domu Kultury w Bielszowicach,

3 lutego

·       Uroczystości pogrzebowe biskupa Tadeusza Szurmana w Katowicach,

·       Spotkanie przygotowujące dot. benchmarkingu

4 lutego

·       Konwent prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

·       Spotkanie z mieszkańcami Wirku,

5 lutego

·       II Zimowy Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Kryształowy Sopelek” w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie,

7 lutego

·       Seminarium „Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce – propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa”,

10 lutego

·       Podpisanie umowy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy 70 przyłączy kanalizacyjnych,

12 lutego

·       Spotkanie z mieszkańcami w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030,

·       Konferencja prasowa inaugurująca kampanię informacyjną zachęcającą podatników z Rudy Śląskiej do przekazywania 1 proc. podatku PIT za zeszły rok na rzecz rudzkich organizacji pożytku publicznego,

13 lutego

·       Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji,

14 lutego

·       Powiatowa Rada Zatrudnienia,

·       Wieczór włoski w Domu Kultury w Bielszowicach,

15 lutego

·       XXVIII Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta organizowany przez Klub Sportowy „Zgoda”,

·       Zawody Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym na basenie przy Szkole Podstawowej nr 30,

18 lutego

·       Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Śląskim przez Gimnazjum nr 9,

20 lutego

·       Spotkanie z proboszczami rudzkich parafii,

·       Podsumowanie konkursu walentynkowego,

21 lutego

·       Obchody Dnia Ślonskiej Godki w Gimnazjum nr 5,

·       Podwieczorek w śląskim klimacie w Domu Kultury w Bielszowicach,

23 lutego

·       Uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Zdyb,

25 lutego

·       Msza św. za miasto w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu.

·       Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 30.01. - 26.02
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.03.2014 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:27.02.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 130