Udzielenie dofinansowania do zmiany ogrzewania węglowego nieekologicznego na ogrzewanie proekologiczne

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.4 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie właściciela nieruchomości - jeżeli nie jest nim wnioskodawca,

- tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (np. akt notarialny, wypis KW, umowa najmu),

- wstępna opinia kominiarska – w przypadku wyboru systemu ogrzewania olejowego, gazowego lub węglowego ekologicznego,

- warunki przyłączenia do sieci gazowej, energetycznej lub ciepłowniczej wydane przez właściwe przedsiębiorstwo,

- opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków dotycząca likwidowanego urządzenia grzewczego jeżeli modernizacja zlokalizowana jest w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w budynku o udokumentowanej wartości zabytkowej, w budynku określonym jako zabytek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zlokalizowanego na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji do celów grzewczych (dot. instalacji gazowej oraz olejowej).

 

Opłaty

Brak.

 

Termin załatwienia

60 dni.

 

Uwagi

- wnioski na dany rok są przyjmowane od 1 stycznia do 30 września,

- wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji, dofinansowaniem objęte są wyłącznie urządzenia grzewcze zakupione po zawarciu umowy dotacyjnej z Miastem,

- sprawy dotyczące wydania pozwolenia na wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji do celów grzewczych prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska,

- w załączniku poniżej udostępniono szczegółową informację o dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku i rozliczenia inwestycji oraz obowiązujący.

 

Tryb odwoławczy

Brak.

 

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta nr PR.0007.159.2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska na ogrzewanie proekologiczne.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 4073

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dofinansowania do zmiany ogrzewania węglowego nieekologicznego na ogrzewanie proekologiczne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:25.03.2014 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 5359