Uchwała Nr PR.0007.59.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski, w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy Ruda Śląska i rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości sprzedawanej przez Gminę Ruda Śląska.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

* Uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.141.2014 z dnia 02.05.2014 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr PR.0007.59.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski *
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:Barbara Kopała
Data publikacji:07.04.2014 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.03.2014
Informację aktualizował:Marzena Krzyszczuk
Data aktualizacji:09.05.2014 08:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 156