PE.0057.3.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 27 lutego do 26 marca 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto zarządzenia dotyczące: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ścieżkę rowerową wzdłuż ul. 1 Maja, na odcinku od ulicy Obrońców Westerplatte do ulicy Tołstoja - opracowanie dokumentacji i wykonanie ścieżki rowerowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę placu zabaw na terenie Parku Strzelnica przy ul. Sportowców,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę ul. Jaśminów - roboty budowlane,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: bieżące zabezpieczenie ruchu - oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta,

6)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę boiska sportowego wraz z otoczeniem przy Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofa 12,

7)         nadania oznaki Kamrat Rudzki Stefanowi Czernemu, Joannie Bromowskiej, Irenie Krząkale, Zygmuntowi Garbie, Małgorzacie Urbańczyk, Krystynie Niestrój, Barbarze Podgórskiej, Janowi Olchowikowi.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyły się uroczystości i imprezy, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)         Spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej

17 marca rozpoczął się wiosenny cykl spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Do tej pory władze miasta spotkały się z mieszkańcami Goduli i Orzegowa, Halemby oraz Nowego Bytomia i Chebzia. Ostatnie ze spotkań zaplanowane zostało na 15 kwietnia w Bielszowicach. Cykliczne spotkania w dzielnicach Rudy Śląskiej to pomysł Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic na dialog z mieszkańcami. Pierwsze z nich rozpoczęły się wiosną 2011 r. Od tego czasu w spotkaniach wzięło udział ok. 2,5 tys. rudzian.

2)         Projekt Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczący benchmarkingu

10 marca w Urzędzie Miasta rozpoczęły się badania satysfakcji mieszkańców. Są one częścią projektu realizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, w którym uczestniczy 40 samorządów z całego kraju. Przy specjalnie utworzonych stanowiskach ankieterzy pytają mieszkańców o jakość obsługi w Urzędzie Miasta, terminowość i rodzaj załatwianych spraw. Ponadto podczas badań rudzianie mogą wyrazić opinię na temat wybranych zadań realizowanych przez miasto. Badania mają trwać do końca miesiąca.

 

3)         Rekrutacja do przedszkoli

Na początku miesiąca rozpoczęła się rekrutacja do miejskich przedszkoli. W tym roku przebiega w dwóch etapach, ponieważ zmieniły się zasady i kryteria zapisów dzieci do przedszkola. Najpierw, do 10 marca, rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składali deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Następnie, od 11 marca do końca miesiąca, pozostali zainteresowani pobytem dziecka w przedszkolu mogą składać wnioski o przyjęcie do placówki. Podczas rekrutacji do miejskich  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe ustalone przez dyrektorów placówek w uzgodnieniu z prezydentem miasta.

 

4)         Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

12 marca odbyła się 17. Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Podobnie jak w latach poprzednich uczestniczyło w niej ok. 2000 uczniów. O tym, że warto wybrać szkołę ponadgimnazjalną z Rudy Śląskiej świadczy fakt, że wiele z nich objętych jest patronatem firm i instytucji, takich jak: Toyota, Skanska, Fakro, Wodmetal, Kompania Węglowa oraz Politechnika Śląska, czy też Akademia Obrony Narodowej. Oprócz praktyk niektóre z firm po zakończeniu nauki dają uczniom gwarancję zatrudnienia.

 

5)         Warsztaty fotograficzne w Rudzie Śląskiej

Przez kilka marcowych dni studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, z Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie w Czechach oraz z Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie uczestniczyli w warsztatach fotograficznych w Rudzie Śląskiej. Uczestnicy warsztatów uwiecznili w obiektywie rudzkie obiekty poprzemysłowe, zabytki architektury przemysłowej oraz dawne kolonie robotnicze. Podsumowaniem tygodniowych warsztatów był wernisaż prezentujący efekt prac studentów, który odbył się w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym.

 

6)         Inkubator w Hannoverze oraz w staraniu się o środki unijne

W tym miesiącu w Hannoverze miały miejsce jedne z największych na świecie targów nowych technologii CeBIT. Wśród uczestników targów znaleźli się również przedstawiciele Śląskiego Klastra ICT i Multimediów, którego członkiem jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości. W ostatnich tygodniach inkubator pozyskał także blisko 15 tys. euro z programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Projekt zakłada współpracę inkubatora z partnerem z Włoch, w formie wymiany dobrych praktyk wspierania przedsiębiorczości i innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i wzmacnianie umiejętności biznesowych.

 

7)         Nowy prezes Aquadromu

Po rezygnacji, z powodów zdrowotnych, dotychczasowej prezes aquadromu, nowym prezesem spółki został zastępca prezydenta miasta Jacek Morek. Po objęciu nowej funkcji przez pana Jacka Morka na stanowisko zastępcy prezydenta nie będzie powołana nowa osoba. Obowiązki, które dotąd wykonywał wiceprezydent Morek zostały podzielone pomiędzy prezydenta, jego zastępców i skarbnika.

 

8)         Ostatki na piekaroku

Pierwszego dnia marca tłumy rudzian wzięły udział w ostatkach przy historycznym piekaroku. Dla odwiedzających tego dnia to miejsce, przygotowana została regionalna lekcja historii. Nie zabrakło również wypieków z piekaroka i innych smakołyków na zakończenie karnawału.

 

9)         Wyróżnienie dla dwóch rudzkich placówek oświatowych

Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Miejskie Przedszkole nr 20 znalazły się wśród placówek najbardziej przyjaznych 6-latkom. Rady Rodziców tych dwóch instytucji zostały laureatami wojewódzkiego szczebla konkursu „Mam 6 lat”, który po raz 3 organizowany jest przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

10)      Ulica Bielszowicka już przejezdna

Od 21 marca można przejechać ul. Bielszowicką z Wirku do Bielszowic. Kompania Węglowa S.A. zakończyła remont tej ulicy. Na odtworzenie drogi wraz z infrastrukturą spółka  wydała około 49 mln złotych. Kolejnych 11 mln złotych Kompania wyda na rekultywację terenu przylegającego do ul. Bielszowickiej. Prace budowlane trwały od kwietnia 2011 roku.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

 

27 lutego

·       Uruchomienie dwóch silników spalinowych, zasilanych metanem z wyrobisk Ruchu Śląsk Kopalni Wujek w Zakładzie Energetyki Cieplnej przy ul. Kalinowej,

·       Turniej przedszkolno – szkolny mini piłki nożnej organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 47 oraz Szkołę Podstawową nr 2,

·       Uroczyste otwarcie nowej siedziby Uniwersytetu III wieku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4,

28 lutego

·       Gala podsumowująca „Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku” organizowany przez Wiadomości Rudzkie,

3 marca

·       Wernisaż wystawy książek autorstwa Barbary i Adama Podgórskich z okazji XX-lecia pracy autorskiej,

4 marca

·       Spotkanie z przedstawicielami rudzkich chórów,

·       Spotkanie z arcybiskupem Wiktorem Skworcem w sprawie Metropolitalnego Święta Rodziny,

·       Spotkanie z kołem emerytów w Goduli,

6 marca

·       Dzień otwarty z okazji Dnia Kobiet w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

7 marca

·       Rozdanie nagród w związku z rozstrzygnięciem Miejskiego konkursu wiedzy dla klas III Omnibus w Szkole Podstawowej nr 18,

8 marca

·       Koncert z okazji Dnia Kobiet w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

10 marca

·       Rozstrzygnięcie wojewódzkiego szczebla konkursu „Mam 6 lat” w Bibliotece Śląskiej organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej,

·       Rozpoczęcie warsztatów fotograficznych z udziałem studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, z Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie w Czechach oraz z Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie,

12 marca

·       Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w hali MOSiR w Halembie,  

·       „Rewia przedszkolaków” w Domu Kultury w Bielszowicach organizowana przez Miejskie Przedszkole nr 30,

13 marca

·       Spotkanie z kołem emerytów z Nowego Bytomia,

·       Spotkanie z radnymi Rady Miasta w sprawie nowej strategii rozwoju miasta,

·       Wernisaż prac studentów uczestniczących w warsztatach fotograficznych,

15 marca

·       Kongres Kobiet w Katowicach,

17 marca

·       Spotkanie z mieszkańcami Goduli i Orzegowa, 

18 marca

·       XVII Konkurs Recytatorski Dzieci i Młodzieży „Laur zielonej Róży” w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie, 

·       Spotkanie z mieszkańcami Halemby,

20 marca

·       Szkolny dzień profilaktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

·       Akcja z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 zwracająca uwagę na problem nie sprzątania po psie,

21 marca

·       Otwarcie wystawy „Urok starej porcelany” w Muzeum Miejskim,

·       Nocne powitanie wiosny  w Szkole Podstawowej nr 21,

·       Koncert talentów w Domu Kultury w Bielszowicach,

22 marca

·       Msza św. w intencji rudzkich rzemieślników w kościele pw. św. Barbary,

24 marca

·       Spotkanie z mieszkańcami Halemby,

·       Spotkanie w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

25 marca

·       Dni Amerykańskie w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

26 marca

·       Miejski Konkurs Recytatorski organizowany przez Szkolę Podstawową nr 20,

·       Spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 27.02. - 26.03
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.05.2014 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:28.03.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 163