PE.0057.4.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 27 marca do 23 kwietnia 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto zarządzenia dotyczące: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)       zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)       realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2015 rok,

3)       powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pasa drogowego ul. Wysokiej – roboty budowlane,

4)       powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy Reja .

 

2.       Za pośrednictwem Prezydent Miasta Dyrektor MOPS przekazał do Rady Miasta „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2013” (art. 16a, art. 110 ust. 9 i 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 76 ust. 4 pkt 15, art. 179 i art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz „Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej za 2013 r. i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. Dokumenty te nie wymagają Uchwał Rady Miasta.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się uroczystości i imprezy, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)         5,5 mln zł za ronda turbinowe

Urząd Marszałkowski ogłosił listę 14 projektów przeznaczonych do unijnego dofinansowania, które do tej pory znajdowały się na liście rezerwowej. Wśród nich znalazł się projekt przebudowy ul. 1 Maja od ul. Klary do ul. Szyb Walenty. Realizacja tej inwestycji zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku i kosztowała 8,7 mln zł. Dzięki objęciu dofinansowaniem projektu przebudowy ul. 1 Maja miasto może liczyć na refundację części poniesionych wydatków związanych z tą inwestycją. Będzie to kwota ponad 5,5 mln zł, która ma zostać  przeznaczona na dalszą modernizację dróg w mieście.

 

2)         Trasa N-S w Komisji Europejskiej

Trasa N-S znalazła się na liście projektów, które Urząd Marszałkowski zarekomendował do dofinansowania z funduszy na lata 2014-2020. Lista tych projektów została przekazana Komisji Europejskiej. Na tym etapie oceniany będzie m.in. postęp prac przygotowawczych. W przypadku zgłoszonego przez miasto projektu, są one bardzo zaawansowane. Kwota dofinansowania, o które się starają władze miasta to 300 mln zł.

 

3)         Dwa wnioski po ocenie formalnej

18 kwietnia Urząd Marszałkowski ogłosił listę 18 projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną podczas naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta". Wśród projektów znalazły się dwa z Rudy Śląskiej. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy zespołu basenów przy ulicy Ratowników – wnioskowana kwota to 11 mln zł, natomiast drugi z wniosków dotyczy budowy systemu monitoringu wizyjnego. W tym przypadku miasto stara się o ponad 260 tys. zł. O tym, czy unijne dofinansowanie przypadnie w udziale miastu zdecyduje ocena merytoryczna wniosków, natomiast ostateczny głos przy wyborze projektów należeć będzie do zarządu województwa śląskiego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec czerwca tego roku.

 

4)         Pieniądze na noclegownię

Władze miasta 31 marca zwróciły się do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o udzielenie finansowego wsparcia na przebudowę budynku przy ul. Hallera 61A na noclegownię dla kobiet. W ten sposób utworzonych ma zostać 8 miejsc noclegowych. Koszt inwestycji to ponad 350 tys. zł, z czego blisko 150 tys. zł stanowić ma bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

5)         Otwarcie CIS-u w Orzegowie

Dzięki zainwestowaniu ok. 2 mln złotych oraz zaangażowaniu organizacji pozarządowych i prywatnych osób, pod koniec ubiegłego miesiąca oddane zostało do dyspozycji mieszkańców Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów. W dwóch budynkach znalazło się miejsce dla biblioteki, galerii sztuki „Czapla”, kawiarenki, a także zlokalizowane zostały tam pomieszczenia przeznaczone na działalność animacyjną dla kół hobbystycznych oraz organizacji pozarządowych.

 

6)         Projekt MOPS-u nagrodzony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma kwotę przeszło 100 tys. zł w ramach konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014 r.” W konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udział wzięły 54 miasta z całej Polski. Projekt MOPS-u znalazł się na drugim miejscu wśród 20 najlepiej przygotowanych merytorycznie. Będzie on realizowany dwutorowo. Obejmie działania na rzecz poprawy i zwiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego w 10 lokalach socjalnych oraz w 2 mieszkaniach chronionych, jak i aktywizację zawodową osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej.

 

7)         Spotkania z mieszkańcami zakończone

Zakończył się wiosenny cykl spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Podczas 11 spotkań rudzianie mogli dowiedzieć się jakie inwestycje realizowane będą w tym roku w poszczególnych dzielnicach miasta. Mieszkańcy mieli również możliwość zapoznania się z założeniami budżetu obywatelskiego na 2015 r.

 

8)         Trwają prace nad studium

Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rudy Śląskiej rozpoczęły się z początkiem 2013 r. W ramach konsultacji na przełomie stycznia i lutego ubiegłego roku wpłynęło do Urzędu Miasta przeszło 100 wniosków o zmianę studium, głównie ze strony mieszkańców i przedsiębiorców. Na tej podstawie oraz na podstawie wymaganych opinii powstał projekt, z którym do 13 maja można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Po tym terminie do 4 czerwca mieszkańcy będą mogli na piśmie wnieść swoje uwagi wraz z uzasadnieniem.

 

9)         Biznesowe spotkanie w Inkubatorze

Prawie 40 przedsiębiorców z całego regionu 15 kwietnia spotkało się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości, by rozmawiać o przyszłości branży ICT i multimediów. Spotkanie było okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Honorowym gościem spotkania był konsul USA do spraw polityczno-ekonomicznych, Andrew Caruso.

 

10)     Rozstrzygnięcie przetargu na budowę ścieżki rowerowej

Nowa ścieżka rowerowa powstanie wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. 1 Maja oraz wzdłuż ul. 1 Maja do ul. Tołstoja. Powstanie ona z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym i będzie miała długość 0,6 km. Na odcinku od ul. Kupieckiej do ronda ścieżka poprowadzona zostanie wzdłuż istniejącego chodnika, natomiast od ronda, wzdłuż ul. 1 Maja powstanie na dotychczasowym pasie zieleni w odległości ok. 1 m od chodnika. Inwestycja ma być gotowa do końca października i kosztować będzie ponad 150 tys. zł.

 

11)     Inwestycje i remonty realizowane przez MPGM

Szereg inwestycji związanych z remontami oraz naprawami od początku roku prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Na ten cel przeznaczono w tym roku kwotę 5 mln zł. Obecnie realizowane są prace związane m.in. z:

- remontem łączników komunikacyjnych, galerii, schodów oraz ciągów komunikacyjnych budynku przy ul. Solidarności 5-7,

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Szczęść Boże 47,

- remontem dachu budynku przy ul. Mickiewicza 1,

- remontem dachów i klatek schodowych w budynkach przy ul. Matejki 2 i 4,

- remontem dachu budynku przy ul. Rudzkiej 2-4.

Ponadto w budynkach MPGM remontowane są lokale mieszkalne oraz wymieniana jest stolarka okienna.

Pozostałe inwestycje realizowane przez MPGM związane są m.in. z rozbiórkami budynków oraz pomieszczeń gospodarczych. Na ten cel w budżecie miasta przeznaczono kwotę 300 tys. zł. Natomiast kwotę 150 tys. zł zarezerwowano na inwestycje związane z małą architekturą. Obecnie trwają prace przy utwardzaniu drogi dojazdowej przy ul. Bankowej 36 oraz przy budowie placyku gospodarczego przy ul. Osiedlowej 1.

 

4.    W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

 

28 marca

·       Finał Tygodnia Kultury Uczniowskiej w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

29 marca

·       Otwarcie Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie,

31 marca

·       Spotkanie z mieszkańcami Rudy,

1 kwietnia

·       Spotkanie z mieszkańcami Rudy,

·       Zarząd koła Emerytów i Rencistów KWK Halemba,

2 kwietnia

·       Dzień promocji zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5,

·       Obchody Międzynarodowego Dnia Książki w Miejskim Przedszkolu nr 31,

·       Nadanie sztandaru Gimnazjum nr 14,

3 kwietnia

·       Rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

·       Międzygimnazjalny konkurs gwary „Ślonzoki niy gynsi” w Gimnazjum nr 11,

·       Wieczór autorski z Jerzym Mazurkiem w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie,

·       Spotkanie z mieszkańcami Wirku,

5 kwietnia

·       Kwietniowe czytanie w Zespole Wychowawczo – Przedszkolnym „Miodowa Chatka”,

7 kwietnia

·       Gala finałowa konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu Ravensbrück”,

·       Spotkanie z mieszkańcami Bykowiny,

·       Obchody Międzynarodowego Dnia Romów w CIS w Orzegowie,

8 kwietnia

·       Spotkanie z mieszkańcami Kochłowic, 

9 kwietnia

·       Konferencja “Autyzm – w stronę samodzielności” w Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 im. św. Łukasza,

·       Karuzela artystycznych spotkań przedszkolaków w Domu Kultury w Bielszowicach,

10 kwietnia

·       Karuzela artystycznych spotkań przedszkolaków w Domu Kultury w Bielszowicach,

11 kwietnia

·       „Dlaczego niedoświadczeni kierowcy giną?” – debata organizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,

·       Konferencja „Złagodzić autyzm” organizowana przez Miejskie Przedszkole nr 47,

·       Półfinałowy Turniej Młodzieżowego Pucharu Polski w piłce ręcznej dziewcząt, którego gospodarzem była Zgoda Ruda Śląska,

·       Koncert z okazji dnia pracownika służby zdrowia,

12 kwietnia

·       Spotkanie z prof. Philipem Zimbardo w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·       Olimpiada przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 3 organizowana przez Miejskie Przedszkole nr 7,

15 kwietnia

·       Igrzyska sportowe organizowane przez harcerzy w Szkole Podstawowej nr 15,

·       Konferencja „Założenia ZIT”,

·       Konkurs wiedzy „Ruda Śląska to moje miasto, miasto w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam” w Muzeum Miejskim,

·       Spotkanie z mieszkańcami Bielszowic,

22 kwietnia

·       Spotkanie zarządu Subregionu Centralnego,

23 kwietnia

·       Spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 27.03. - 23.04
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.06.2014 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:23.04.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 184