PE.0057.5.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 24 kwietnia do 28 maja 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na budowę parkingu przy ul. Brodzińskiego 1,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Górnośląskiej, na odcinku od ulicy Gwareckiej do ulicy Gołębi,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ulicy Karola Goduli, na odcinku od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową termomodernizację wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP,

6)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki zdrowia wraz z siłownią terenową przy ul. Modrzewiowej/Energetyków,

7)         powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej,

8)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę "Parku Aktywności - Stara Bykowina",

9)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę miejsca rekreacji "PARYŻ" na osiedlu Paryż,

10)     powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

11)     nadania Odznaki „Kamrat Rudzki" Panu Janowi Mucha.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele ważnych uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         100 lat Karskiego

24 kwietnia miały miejsce uroczystości związane z 100. rocznicą urodzin Jana Karskiego. W Rudzie Śląskiej podczas obchodów zaprezentowane zostały nowe monety i znaczek z podobizną Jana Karskiego, można też było nabyć nowe wydanie „Tajnego państwa”. Ponadto w Miejskim Centrum Kultury odbyła się konferencja, podczas której hołd wybitnemu dyplomacie, obrońcy Żydów oraz działaczowi społecznemu, oprócz władz miasta, oddali m.in. były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski a także wieloletnia towarzyszka życia Karskiego - Kaya Mirecka – Ploss.

 

2)         Pozytywna opinia RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu Rudy Śląskiej. W przesłanej na początku maja do Urzędu Miasta decyzji można przeczytać, że Izba pozytywnie zaopiniowała złożone sprawozdanie.

 

3)         Norweski grant dla szpitala

Szpital Miejski otrzyma ponad 4 mln zł ze środków norweskich. Pieniądze przeznaczone zostaną na termomodernizację szpitalnych budynków oraz modernizację wewnętrznego oświetlenia. Projekt złożony przez placówkę znalazł się wśród 38 innych zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach programu mającego na celu oszczędność energii i promowanie odnawialnych jej źródeł. Pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Będą one związane z wymianą wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne. Prace związane z termomodernizacją  rozpoczną się w 2015 r.

 

4)         Innowacje, a środki unijne

13 maja w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się konferencja „Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020”. Przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i sektora publicznego spotkali się w Rudzie Śląskiej, by dyskutować o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w branży ekologicznej.

 

5)         Pieniądze dla MOPS-u

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma ponad 80 tys. zł na aktywizację zawodową bezrobotnych. Projekt przygotowany przez ośrodek znalazł się wśród 20 najlepszych merytorycznie inicjatyw projektowych zgłoszonych do konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych” ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

6)         Patriotyczna Ruda

Jak co roku mieszkańcy Rudy Śląskiej wzięli udział w obchodach Dnia Flagi, Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Hutnika i Strażaka. 30 kwietnia rudzka młodzież wzięła udział w organizowanych na placu Jana Pawła II przez Młodzieżową Radę Miasta obchodach Dnia Flagi. Następnie 3 maja w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach rudzianie wzięli udział we mszy św. w intencji Ojczyzny i Miasta. Dzień później swoje święto obchodzili hutnicy, którzy uroczyście przemaszerowali ul. Niedurnego w Nowym Bytomiu.

 

7)         Spotkanie w sprawie tras rowerowych

W ramach „Forum mieszkańców” pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie poświęcone tematyce tras rowerowych w mieście. Podczas dyskusji rudzianie zgłosili szereg uwag i propozycji dotyczących infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców i wagę problemu, na stronie internetowej miasta została utworzona specjalna zakładka, gdzie mieszkańcy mogą znaleźć informacje na temat tras rowerowych w mieście zarówno tych istniejących, jak i planowanych. Ponadto uruchomiony został specjalny adres mailowy - rower@rudaslaska.pl pod który rowerzyści mogą przesyłać swoje uwagi oraz sugestie.

 

8)         Dzień strażaka

14 maja w Miejskim Centrum Kultury miały miejsce uroczystości, podczas których wręczone zostały odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla rudzkich strażaków.

 

9)         Rudzki Bieg 12-godzinny

Po raz kolejny odbył się w naszym Mieście Rudzki Bieg 12-godzinny. 26 kwietnia na nasz bieg przybyli najlepsi ultramaratończycy z kraju, którzy rywalizowali podczas biegu 12 godzinnego. Tegoroczne zawody stały na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą nowe rekordy Polski w biegu 12 godzinnym, ustanowione zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn.

 

10)     Noc muzeów

Mieszkańcy Rudy Śląskiej oraz goście z innych miast mogli w tym roku podczas nocy muzeów – 17 maja - odwiedzić  Muzeum Miejskie, Muzeum PRL-u oraz wieżę wodną w Nowym Bytomiu. Podobnie jak przed rokiem odwiedzający licznie przybyli do rudzkich placówek.

 

11)     Przetarg na remont ul. Karola Goduli

Władze Rudy Śląskiej ogłosiły przetarg na remont ulicy Karola Goduli. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał nieco ponad 3 miesiące na przeprowadzenie prac. W budżecie miasta na ten cel zabezpieczono ok. 2 mln zł. Remontem objęty zostanie ok. 900 m odcinek drogi od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej. W ramach prac całkowicie wymieniona zostanie konstrukcja jezdni.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

 

24 kwietnia

·         Obchody 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego – konferencja w siedzibie Instytutu Dialogu i Tolerancji oraz Konferencja w Miejskim Centrum Kultury

25 kwietnia

·       Msza św. w kościele pw. św. Pawła z okazji kanonizacji Jana Pawła II

26 kwietnia

·       20. rocznica działalności stowarzyszenia „Zdrowe życie”

·       Wybory Miss Rudy Śląskiej

·       Międzynarodowy Bieg 12- godzinny

·       Sztafeta pływacka z okazji kanonizacji Jana Pawła II na basenie krytym przy Szkole Podstawowej nr 30

28 kwietnia

·       Koncert finałowy Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

29 kwietnia

·       Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w filii nr 18 MBP w Halembie

·       Śląska Akademia Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy

·       Forum mieszkańców poświęcone infrastrukturze rowerowej

30 kwietnia

·       Otwarcie pracowni komputerowej w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

·       Koncert laureatów XII Rudzkiego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej

·       Spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu „Roma – aktywizacja społeczna i zawodowa śląskich Romów” w Szkole Podstawowej nr 36

3 maja

·       Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach

4 maja

·       Obchody Dnia Hutnika

5 maja

·       Msza św. w intencji strażaków w kościele pw. św. Barbary w Bykownie

6 maja

·       Zgromadzenie KZK GOP

7 maja

·       Dzień Europejski organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 37

·       Powiatowa Rada Zatrudnienia

8 maja

·       95 – lecie PCK - obchody w Centrum Kultury Śląskiej „Zgoda” w Świętochłowicach

·       Obchody dnia bibliotekarza w CIS Orzegów

9 maja

·       Konferencja prasowa z udziałem Damiana Dudy, wicemistrza świata we fryzjerstwie

·       Obchody dnia pielęgniarki i położnej w Domu Kultury w Bielszowicach

·       Dzień otwarty ZAZ w Żorach

·       Festyn rodzinny w Nowym Bytomiu

10 maja

·       Ogólnopolskie zawody w akrobatyce sportowej w hali MOSiR w Halembie

·       Zawody strzeleckie o Puchar Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie w Kochłowicach

11 maja

·       Koncert charytatywny organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam w Domu Kultury w Bielszowicach

12 maja

·       Czytanie bajek w fili nr 18 MBP w Halembie

14 maja

·       Obchody Dnia Strażaka w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu

·       Dni hiszpańskie w Szkole Podstawowej nr 20

15 maja

·       20 – lecie  pracy artystycznej Adama i Barbary Podgórskich - spotkanie w Domu Kultury w Bielszowicach

·       Koncert absolwentów i pedagogów Szkoły Muzycznej

17 maja

·       Charytatywny maraton Zumby dla Piotrka w ODK RSM „Pulsar”

·       Młodzieżowy Festiwal Siatkówki w hali MOSiR w Halembie

·       Obchody Nocy Muzeów

·       Koncert Piosenki Pozytywnej w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu

18 maja

·       Gramy dla Maćka – Charytatywny turniej piłki nożnej halowej

20 maja

·       Zarząd KZK GOP

·       Festiwal Artystyczno – wokalny „do-re-mi” w  Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu

21 maja

·       Obchody 100-lecia Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Chorzowie

22 maja

·       Festiwal Małych Ojczyzn Lokalnych w Szkole Podstawowej nr 3

·       Obrady Młodzieżowej Rady Miasta

·       Festyn rodzin zastępczych w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu

23 maja

·       Inauguracja Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych

·       Festyn rodzinny w Bielszowicach

24 maja

·       Festyn rodzinny organizowany przez Szkołę Życia im. Św. Łukasza

·       Festyn organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Gimnazjum nr 11 z Nowego Bytomia

·       Piknik integracyjny na stadionie „Grunwald” w Halembie organizowany przez Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

25 maja

·       Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży w hali MOSiR w Nowym Bytomiu

26 maja

·        XII Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad specjalnych na stadionie „Grunwald” w Halembie

·       Gala Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4

27 maja

·       Olimpiada Radości w hali MOSiR w Halembie

·       Spotkanie Zarządu Subregionu Centralnego w Gliwicach

·       Wręczenie medali Prezydenta RP za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie pracy zawodowej dla 8 pracowników MOPS w Urzędzie Wojewódzkim

28 maja

·       Koncert Mateo w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 24.04. - 28.05
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.06.2014 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:28.05.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 207