PE.0057.6.14

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 maja do 25 czerwca 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         przyjęcia regulaminu przetargów na ustalenie wysokości czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników 2,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w Orzegowie,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli - ul. Nowobukowa.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele ważnych uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         Dni Profilaktyki

Od 29 do 31 maja trwały w mieście Dni Profilaktyki. Finałem obchodów był  koncert znanego i lubianego wśród młodzieży artysty - MEZO. W ramach Dni Profilaktyki zorganizowany został także V Śląski Przystanek Pat - spotkanie młodych ludzi z całego województwa mające na celu promowanie życia bez uzależnień.

 

2)         Będzie nowa ścieżka rowerowa

Rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie kolejnej ścieżki rowerowej w mieście. Ponad 600 m odcinek nowej trasy powstanie przy ul. Górnośląskiej. Ma być gotowy do końca listopada.

 

3)         Gmina przyjazna ekonomii społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nagrodził laureatów konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. Ruda Śląska została w nim nagrodzona wyróżnieniem. Wśród przesłanych zgłoszeń oceniano m.in. współpracę miast z podmiotami należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne wsparcie, zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 

4)         Obchody 55-lecia Rudy Śląskiej

6 czerwca Ruda Śląska obchodziła 55 - lecie uzyskania praw miejskich. Z tej okazji w mieście w tym dniu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Ruda Śląska, msza św. w intencji mieszkańców oraz koncert na Terenach Targowych. Udział w oficjalnych obchodach 55-lecia Rudy Śląskiej wzięła Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, która spotkała się z władzami samorządowymi i młodzieżą.

 

5)         Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2030

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem nowej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2030”. Spotkanie rozpoczynające prace nad tym dokumentem odbyło się na początku czerwca w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Podczas spotkania określono główne problemy, słabe i mocne strony dotychczasowej polityki społecznej w mieście oraz sformułowano nową wizję działań w tym zakresie na kolejne 15 lat. Projekt przygotowuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

 

6)         Nowa siedziba I Komisariatu Policji

Policjanci z I Komisariatu Policji w Rudzie oficjalnie przenieśli się do nowej siedziby. Do nowego posterunku przy ul. Mickiewicza 2 przeprowadziło się 40 policjantów i 3 pracowników cywilnych. Dzięki przeniesieniu się do nowej siedziby, poprawił się komfort pracy policjantów i obsługiwanych petentów. Budynek został wyposażony m.in. w nowy sprzęt biurowy oraz windy i toaletę dla osób niepełnosprawnych.

 

7)         Dni Rudy Śląskiej

Tegoroczne święto miasta odbyło się w dniach 13, 14 i 15 czerwca, a mieszkańcy bawili się na kabaretonie, dniu rockowym oraz dniu rodzinnym. Podczas święta zorganizowano również paradę zabytkowych samochodów i motocykli. Na czas trwania Dni Rudy Śląskiej zapewniono bezpłatną komunikację autobusową.

 

8)         Industriada 2014

Już po raz 5 w całym województwie śląskim obchodziliśmy Święto Szlaku Zabytków Techniki. W Rudzie Śląskiej w tegorocznej Industriadzie udział brały dwa obiekty z naszego miasta: kolonia robotnicza „Ficinus” oraz szyb „Mikołaj”.

 

9)         Milionowe premie dla wspólnot mieszkaniowych

W ciągu najbliższego półtora roku właściciele wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej otrzymają prawie 2 mln złotych zwrotu za termomodernizacje i remonty swoich budynków. Dzięki premiom termomodernizacyjnym i remontowym zrealizowane zostaną 33 inwestycje. Środki będą pochodziły z Banku Gospodarstwa Krajowego. W sumie na podobne cele rudzkie MPGM pozyskało już ponad 8 mln zł.

 

10)      55 km na 55 urodziny

21 czerwca do Rudy Śląskiej zjechali biegacze z całej Polski. W tym dniu na rudzkim rynku zorganizowano specjalny bieg z okazji 55-lecia miasta. Każdy z jego uczestników miał do pokonania dokładnie 55 kilometrów. W biegu wystartowało także 8 drużyn z rudzkich placówek oświatowych oraz z Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa.

 

11)     Otwarcie Burloch Areny

21 czerwca oficjalnie otwarto po modernizacji popularny kompleks sportowy Burloch w Orzegowie. Uroczystość otwarcia uświetnił Jan Szymański, brązowy medalista tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w łyżwiarstwie szybkim. Dotychczasowy koszt rewitalizacji obiektu wyniósł ok. 4,4 mln zł. W następnej kolejności planowane jest m.in. wybudowanie zadaszenia nad lodowiskiem, toru do jazdy na rowerach górskich, skateparku oraz placu zabaw.

 

12)     Wyróżnienie dla miasta

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ubiegłym roku sprawdzało jak instytucje publiczne realizują prawo do informacji publicznej. Przebadanych zostało ponad 100 urzędów z całego kraju w tym Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera oraz 18 ministerstw. W sporządzonym na podstawie badania rankingu w kategorii dostępu do informacji publicznej rudzki urząd znalazł się w pierwszej dziesiątce, natomiast w kategorii ponownego wykorzystania informacji publicznej zajął pierwsze miejsce w kraju. Wczoraj w Warszawie przedstawiono wyniki badań oraz wręczono wyróżnienia.

 

13)     Inwestycje i remonty realizowane przez MPGM

Szereg inwestycji związanych z remontami oraz naprawami od początku roku prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Przypomnę, że  na ten cel w budżecie miasta przeznaczono w tym roku kwotę 5 mln zł. Obecnie realizowane są prace związane m.in. z:

- remontem dachów i klatek schodowych w budynkach przy ul. Matejki 2 i 4,

- remontem dachu i izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. 1 Maja 230,

- remontem dachu i wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wolności 18,

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Różyckiego 19,

- remontem zabytkowej elewacji budynku przy ul. Tunkla 1.

 

Ponadto w budynkach MPGM remontowane są lokale mieszkalne oraz wymieniana jest stolarka okienna.

Pozostałe inwestycje realizowane przez MPGM związane są m.in. z rozbiórkami budynków oraz pomieszczeń gospodarczych. Na ten cel w budżecie miasta przeznaczono kwotę 300 tys. zł. Natomiast kwotę 150 tys. zł zarezerwowano na inwestycje związane z małą architekturą. Obecnie m.in. trwa uzupełnianie lub wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Jankowskiego 6-8, ul. Oświęcimskiej 88, ul. Niedurnego 28.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

 

29 maja

·       Dzień Samorządowca w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

30 maja

·       Śląski piknik integracyjny „My som stond”,

·       Dni Profilaktyki na rynku oraz koncert MEZO,

·       Święto pracownika komunalnego organizowane przez MPGM,

·       Festyn rodzinny w Kochłowicach,

31 maja

·       Festyn rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 24,

·       II Ogólnopolski Turniej Koszykówki organizowany przez Pogoń Ruda Śląska,

·       Festyn rodzinny organizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,

·       Śląski Przystanek PAT,

1 czerwca

·       Dzień Dziecka na rynku,

2 czerwca

·       Sesja sejmiku województwa śląskiego,

3 czerwca

·       Zgromadzenie KZK GOP,

·       Gala XX Jubileuszowego Szkolnego Festiwalu Teatralnego w Miejskim Centrum Kultury,

·       Festyn rodzinny „Rodzina jest najważniejsza” organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 34,

4 czerwca

·       100. rocznica urodzin Franciszki Lewko mieszkanki Kochłowic,

·       Obchody 25-lecia związku zawodowego „Kadra”,

5 czerwca

·       Obchody 50-lecia Miejskiego Przedszkola nr 9 w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie,

·       Wizyta „książkobusu” na rynku,

6 czerwca

·       Walne zebranie członków Subregionu Centralnego w Czerwionce,

·       Zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

·       Spotkanie z Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireną Lipowicz,

·       Uroczysta sesja Rady Miasta,

·       Msza św. w intencji miasta i jego mieszkańców kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu z okazji 55-lecia Rudy Śląskiej,

7 czerwca

·       Święto Szkoły Podstawowej nr 16,

·       Święto rodzinne organizowane przez Szkołę Podstawową nr 20,

·       „Świetlandia” w Parku Strzelnica,

·       Turniej Piłki Ręcznej Chłopców i Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta, 

8 czerwca

·       Turniej Piłki Ręcznej Chłopców i Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta, 

9 czerwca

·       Spotkanie inaugurująca prace nad nową „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2030”,

10 czerwca

·       Sesja Młodzieżowej Rady Miasta,

·       Młodzieżowe targi pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,

·       Oddziałowa konferencja sprawozdawczo- wyborcza ZNP w Gimnazjum nr 6,

·       Koncert zespołu Amatorskiego Ruchu Artystycznego z Miejskiego Centrum Kultury,

·       Spotkanie podsumowujące Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych,

11 czerwca

·       Konferencja „Dziecko w przedszkolu i szkole – proces osiągania gotowości szkolnej”,

12 czerwca

·       Spotkanie z młodym wynalazcą  - Karolem Klareckim,

·       Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 10. rocznicy działalności Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

·       Spotkanie z laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych,

13 czerwca

·       Uroczystość wręczenia wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów – wyróżnienie dla rudzianina Tomasz Nosidlaka,

·       Otwarcie nowej siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie,

·       Spektakl „Czas niedomknięty” w wykonaniu Teatru Sceny Muzycznej w Miejskim Centrum Kultury,

·       Biesiada rodzinna w Zespole Szkół Specjalnych nr 2,

·       Uroczystość Złotych Godów,

·       Kabareton w ramach pierwszego dnia Dni Rudy Śląskiej

14 czerwca

·       Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 41,

·       Mecz księża – urzędnicy w ramach obchodów Dni Profilaktyki,

·       Dni Rudy Śląskiej – dzień rockowy,

·       Industriada w kolonii robotniczej „Ficinus” oraz szybie „Mikołaj”,

15 czerwca

·       Jubileusz Zespołu Teatralnego Bajkolandia oraz Moklandia,

·       Uroczystość 15-lecia działalności Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza,

·       Dni Rudy Śląskiej – Śląska Gala Biesiadna,

17 czerwca

·       Finał konkursu „Z demokracja na Ty – Polska, Europa, Świat” w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

·       Konferencja podsumowująca proces kompleksowego wspomagania szkół podstawowych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach,

·       Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa,

18 czerwca

·       Olimpiada osób niepełnosprawnych na basenie letnim przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu,

20 czerwca

·       Salon Prezentacji Artystycznej w CIS w Orzegowie,

·       Festyn rodzinny w Parku Kozioła w Rudzie,

21 czerwca

·       Finałowy turniej Mistrzostw Polski w Rugby - 7 kobiet na oddanym po remoncie obiekcie MOSiR w Orzegowie,

·       Bieg na 55 km z okazji 55-lecia miasta,

·       Nightskating  - przejazd rolkarzy z Nowego Bytomia do Orzegowa,

·       Otwarcie po remoncie „Burlocha” - obiektu MOSiR w Orzegowie,

·       Noc Świętojańska organizowana przez Muzeum Miejskie,

22 czerwca

·       Zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska w Lasach Borowskich,

23 czerwca

·       Gala „Złote Pierroty 2014” w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Sportowe podsumowanie roku szkolnego w rudzkich szkołach,

24 czerwca

·       Śniadanie biznesowe w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

·       Bajkowe przedstawienie „W marchewkowie” w żłobku Misiakowo,

·       Spotkanie Zarządu Subregionu Centralnego w Gliwicach,

25 czerwca

·       Zakończenie roku szkolnego z udziałem dyrektorów placówek oświatowych w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Koncert charytatywny w Domu Kultury w Bielszowicach na rzecz Dariusza Osliźnioka,

·       Koncert końcoworoczny Zespołu Szkół Muzycznych w Miejskim Centrum Kultury.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 29.05. - 25.06
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.07.2014 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:26.06.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 289