Wydanie wtórnika karty pojazdu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 6 (parter)

Urząd Miasta - budynek "A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 5.26 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód rejestracyjny,

- oświadczenie o utracie lub zniszczeniu karty pojazdu,

- dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- karta pojazdu – 75,00 zł.

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- karta pojazdu – 0,50 zł.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

wydanie karty pojazdu – do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie wtórnika karty pojazdu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji
Informację opublikował:Sławomir Kowolik
Data publikacji:10.08.2021 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Stanisława Szuchaja
Data na dokumencie:10.01.2007
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.08.2021 08:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 838