Wydanie wtórnika karty pojazdu

Wydanie wtórnika karty pojazdu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 6 (parter)

Urząd Miasta - budynek "A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 5.26 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód rejestracyjny,

- oświadczenie o utracie lub zniszczeniu karty pojazdu,

- dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- karta pojazdu – 75,00 zł.

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- karta pojazdu – 0,50 zł.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

wydanie karty pojazdu – do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 5060

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie wtórnika karty pojazdu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Sławomir Kowolik
Informację wytworzył:Stanisława Szuchaja
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:08.05.2005 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.08.2018 11:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 10:41Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
09.09.2016 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:18Dokument usunięto. (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 11:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 10:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2008 11:43 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika nalepki
kontrolnej"

(Bartosz Pilny)
03.10.2008 11:42 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika nalepki
kontrolnej"

(Bartosz Pilny)
03.10.2008 11:42 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika nalepki
kontrolnej"

(Bartosz Pilny)
03.10.2008 09:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2007 12:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 12:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 12:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 12:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
26.02.2007 12:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.01.2007 11:02 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 11:56 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 11:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.01.2007 11:50 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika nalepki
kontrolnej"

(Sławomir Kowolik)
11.01.2007 11:49 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika nalepki
kontrolnej"

(Sławomir Kowolik)
23.01.2006 14:02 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 14:01 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2005 11:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:24Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika nalepki
kontrolnej"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:22Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika naklejki
kontrolnej"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:22 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.10.2005 14:07 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
12.07.2005 09:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 11:30 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 11:25 Utworzenie dokumentu. (Sławomir Kowolik)