PZ.6740.842.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda śląska

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam, że toczy się w tut. organie postępowanie administracyjne na wniosek Pana Krzysztofa Urbańczyk reprezentującego Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., z siedzibą ul. Szenwalda 42 w Katowicach, pełnomocnika zarządcy drogi publicznej, tj. Miasta Ruda Śląska - Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu Miasta, Pl. Jana Pawła II 6, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.:

 

„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działki nr 3462; 629/92; 2353/127; 1223/125; 1225/127; 1226/127; 1227/127; 650/92; 1981/138; 2352/138; 2091/138; 1073/138; 1870/136; 1304/138; 1303/138; 678/122; 676/126; 1306/138; 1876/135; 1892/135)”

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska budynek „A” przy pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu - Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 320 (III piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Kolon – tel. 322-449-000 wew. 3203

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.: „przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:20.08.2014 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Kolon
Data na dokumencie:20.08.2014
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:02.09.2014 23:59