Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki do projektu uchwały dostępne do wglądu w Kancelarii Rady Miasta.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.09.2014 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.11.2020 09:54

Rejestr zmian dokumentu

10.11.2020 09:54 Usunięto załącznik zał2_druk10.PDF
(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:53 Usunięto załącznik PLANSZA NR 14 - UWARUNKOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:52 Usunięto załącznik PLANSZA NR 13 - KIERUNKI OCHRONY
PRZYRODY.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:52 Usunięto załącznik PLANSZA NR 12 - GRANICE TERENÓW I
OBSZARÓW GÓRNICZYCH, IZOLINIE OSIADAŃ..jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:52 Usunięto załącznik PLANSZA NR 11 - WARUNKI GÓRNICZO -
GEOLOGICZNE.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:52 Usunięto załącznik PLANSZA NR 10 - WARUNKI
HYDROGRAFICZNE.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:52 Usunięto załącznik PLANSZA NR 9 - OCHRONA PRZYRODY.jpg
(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik PLANSZA NR 8 - SIECI WODOCIĄGOWE I
KANALIZACYJNE.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik PLANSZA NR 7 - SIECI GAZOWNICZE,
ELEKTROENERGETYCZNE I CIEPŁOWNICZE.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik PLANSZA NR 6 - SYSTEM
KOMUNIKACYJNY.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik PLANSZA NR 5 - ANALIZA PLANÓW
MIEJSCOWYCH, TERENY ZAMKNIĘTE.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik PLANSZA NR 4 - KONSERWACJA.jpg
(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik PLANSZA NR 3 - UZYTKOWANIE
GRUNTÓW.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik PLANSZA NR 2 - ANALIZA WŁASNOŚCI
GRUNTÓW.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik PLANSZA NR 1 - DOTYCHCZASOWE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:51 Usunięto załącznik RYSUNEK NR 1 - KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.jpg

(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:50 Usunięto załącznik KIERUNKI - EDYCJA 2014.pdf
(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:50 Usunięto załącznik UWARUNKOWANIA - EDYCJA 2014.pdf
(Marzena Krzyszczuk)
10.11.2020 09:49 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
25.09.2014 10:04 Dodano załącznik "Autopoprawka do projektu uchwały"
(Barbara Kopała)
22.09.2014 13:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 14" na "Plansza nr 14"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 13:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 13" na "Plansza nr 13"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 13:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 12" na "Plansza nr 12"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 13:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 12" na "Plansza nr 12"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 11" na "Plansza nr 11"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:58 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 10" na "Plansza nr 10"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 9" na "Plansza nr 9"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 8" na "Plansza nr 8"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:54 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 7" na "Plansza nr 7"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 6" na "Plansza nr 6"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 5" na "Plansza nr 5"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:49 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 4" na "Plansza nr 4"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:41 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 3" na "Plansza nr 3"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 2" na "Plansza nr 2"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Plansza nr 1" na "Plansza nr 1"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Rysunek nr 1" na "Rysunek nr 1"

(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:36 Dodano załącznik "Plansza nr 14"
(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:36 Dodano załącznik "Plansza nr 13"
(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:35 Dodano załącznik "Plansza nr 12"
(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:34 Dodano załącznik "Plansza nr 11"
(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:33 Dodano załącznik "Plansza nr 10"
(Barbara Kopała)
22.09.2014 12:33 Dodano załącznik "Plansza nr 9" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:32 Dodano załącznik "Plansza nr 8" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:31 Dodano załącznik "Plansza nr 7" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:29 Dodano załącznik "Plansza nr 6" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:28 Dodano załącznik "Plansza nr 5" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:27 Dodano załącznik "Plansza nr 4" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:26 Dodano załącznik "Plansza nr 3" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:25 Dodano załącznik "Plansza nr 2" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:25 Dodano załącznik "Plansza nr 1" (Barbara Kopała)
22.09.2014 12:07 Dodano załącznik "Rysunek nr 1" (Barbara Kopała)
22.09.2014 11:35 Utworzenie dokumentu. (Barbara Kopała)
Liczba wyświetleń dokumentu: 229