Bartosz Pilny 22.10.2014 10:14 wersja do wydruku

PZ.6740.842.2013

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda śląska

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  tj.  Dz. U. z 2013r. poz.  267 z późniejszymi zmianami),  – zawiadamiam,  że w dniu 03.10.2014r. dla Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej,  reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Urbańczyka, przedstawiciela Biura Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Szenwalda 42, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.:

        „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działki o oznacz. geod. 3462; 629/92; 2353/127; 1223/125; 1225/127; 1226/127; 1227/127; 650/92; 1981/138; 2352/138; 2091/138; 1073/138; 1870/136; 1304/138; 1303/138; 678/122; 676/126; 1306/138; 1876/135; 1892/135)”

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Kolon – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3203.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.: „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działki o oznacz. geod. 3462; 629/92; (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.10.2014 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:06.10.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.11.2014 00:00