Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

 

Miejsca złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 8.14 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

- projekt planu zagospodarowania działki stanowiący część dokumentacji załączonej do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z opisem zawierającym bilans powierzchni terenu do wyłączenia. Bilans ten powinien obejmować tereny, na których plan zagospodarowania działki ustalił inny niż rolniczy sposób użytkowania. Do takich terenów należy zaliczyć m. in. tereny pod zabudowę, drogi dojazdowe, chodniki, place manewrowe, miejsca postojowe, podwórka gospodarcze, drogi pożarowe, ogrody ozdobne, klomby, kwietniki itp.,

- kopia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży lub oświadczenie o wartości 1 m2 gruntu.


Opłaty

Bez opłat.


Termin załatwienia

Do 30 dni.


Uwagi

- osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, może być zobowiązana do uiszczenia należności (opłata jednorazowa) i opłat rocznych (płatnych przez 10 lat).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

Ustawa z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz.735),

Ustawa z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017, poz.1161).


Kontakt

tel.: 322 449 000 do 010, wew. 5281

tel.: 322 449 078

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.06.2021 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Weremczuk
Data na dokumencie:08.06.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:08.06.2021 09:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 645