Bartosz Pilny 19.11.2014 12:57 wersja do wydruku

AU.6740.586.2014

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda śląska

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tj.  Dz. U. z 2013r. poz.  267 z późniejszymi zmianami),  – zawiadamiam,  że w dniu 13.11.2014r. dla Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bronisława Walugę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne” Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Heleny Modrzejewskiej 16/15, wydana została decyzja nr 717/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.:

        „Rozbudowa ul. Gwardii Ludowej wraz  z przebudową ul. Dobrej Nadziei  w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3615/68, 3620/68, 2862, 957/65, 2859, 956/65, 1888/46, 291, 3613/68”.

 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Leszczyna – tel. 32-2444-90-00 do 10 wew. 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.: „Rozbudowa ul. Gwardii Ludowej wraz z przebudową ul. Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej, na (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.11.2014 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:17.11.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.12.2014 23:58