PE.0057.7.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 czerwca do 19 sierpnia 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska",

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Most w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej – Halembie rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu – roboty budowlane - kontynuacja”,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni istniejącego parkingu przy drodze dojazdowej do budynków 1 Maja 318-326  – roboty budowlane.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele ważnych uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         Budżet obywatelski 2015

Trwają prace nad budżetem obywatelskim na 2015 r. Do 30 czerwca mieszkańcy mogli składać propozycje inwestycji. W efekcie złożyli 44 projekty różnego rodzaju inwestycji. Podobnie jak przed rokiem w przeważającej większości dotyczyły one utworzenia w mieście nowych miejsc rekreacji i wypoczynku, remontu dróg i chodników, budowy parkingów oraz modernizacji infrastruktury oświatowej. Po weryfikacji, do etapu głosowania, które rozpocznie się 21 sierpnia zakwalifikowanych zostało 29 projektów - 12 projektów ogólnomiejskich oraz 17 lokalnych. Głosowanie potrwa do 10 września, natomiast ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi do 20 września.

 

2)         Nierzetelny wykonawca

Firma, która odpowiedzialna była za budowę mostu nad Kłodnicą przy ul. Poniatowskiego z niezrozumiałych powodów opuściła budowę. W takiej sytuacji władze miasta podjęły decyzję o zerwaniu umowy z wykonawcą. Jednym z pierwszych kroków, jakie podjęto, było zapewnienie mieszkańcom komunikacji zastępczej. Wykonawca bowiem przestał płacić firmie, która na czas robót zapewniała mieszkańcom przejazd, wobec czego przerwała ona wykonywanie robót. Obecnie trwają przygotowania do ponownego przetargu, w którym wyłoniony zostanie nowy wykonawca.

 

3)         Remont ul. Karola Goduli

9 sierpnia rozpoczął się remont ul. Karola Goduli. Ulica ta nie była remontowana od blisko 30 lat. W najgorszym stanie jest jej ok. 900 m odcinek od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej. I to właśnie ten fragment ulicy jest remontowany. Na czas prac remontowych wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Prace potrwać mają około 3 miesięcy i kosztować będą ponad 2,1 mln zł.

 

4)         Inne ważniejsze inwestycje

W ostatnich tygodniach zakończono realizację kilku ważnych inwestycji oraz rozpoczęto nowe. M.in. do użytku został oddany plac zabaw z elementami siłowni terenowej w Parku Strzelnica w Bielszowicach, zakończono termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 8. Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Bielszowicach oraz przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kochłowicach do użytku oddane zostały place zabaw zrealizowane w ramach programu „Radosna Szkoła”.

 

Z rozpoczętych inwestycji na uwagę zasługują te realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 r. M.in. trwają prace przy budowie terenu rekreacyjnego na osiedlu „Paryż” w Goduli, podobna inwestycja powstanie w Bykowinie, gdzie przekazany został teren budowy pod park aktywności rodzinnej. Trwają również prace przy budowie terenu zielonego wraz z żywopłotem i ławeczkami dla osób starszych przy ul. 1 Maja 318 – 326, natomiast na ukończeniu jest wybieg dla psów w Nowym Bytomiu.

 

Oprócz inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w mieście trwają prace przy innych zadaniach. M.in. trwa budowa ścieżki zdrowia z siłownią napowietrzną w Halembie, trwają prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 oraz rozpoczęła się przebudowa drogi gruntowej – fragmentu ul. Wysokiej. Trwają także prace przy oznakowaniu trzech tras rowerowych w południowej części miasta.

 

W ostatnich tygodniach do użytku przekazane zostały dwa nowe boiska ze sztucznej nawierzchni. Jedno na obiekcie Uranii w Kochłowicach, drugie na Grunwaldzie w Halembie. Trwają jeszcze prace przy budowie dwóch kolejnych boisk na terenie Slavii Ruda Śląska oraz Wawelu w Wirku.

 

5)         Szyb Mikołaj wpisany do rejestru zabytków

Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Zespół Szybu „Mikołaj” wpisany został do rejestru zabytków. Wpisanie do rejestru zabytków umożliwia miastu ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych prac prowadzonych przy obiekcie, w tym z funduszy wojewódzkich (m.in. dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków), krajowych (programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jak i europejskich (programy związane z rewitalizacją dziedzictwa poprzemysłowego).

 

6)         Warsztaty dotyczące zagospodarowania terenów w Wirku

Ostatniego dnia lipca w Zespole Szkół nr 5 w Wirku odbyły się warsztaty z udziałem mieszkańców, które dotyczyły zagospodarowania takich terenów dzielnicy jak: hałda przy KWK „Pokój”, szyb „Andrzej”, czy skwer przy ul. Tuwima. Mieszkańcy przedstawili swoje propozycje zagospodarowania tych miejsc. W zdecydowanej większości wskazywali na wykorzystanie ich pod rekreację. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Miasto3”, który realizujemy wspólnie z Chorzowem i Świętochłowicami.

 

7)         Dofinansowanie do likwidacji starych pieców

Trwa nabór zgłoszeń do programu ograniczania smogu. Program skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki niemu będą one mogły sięgnąć po pieniądze, które Unia Europejska przeznaczyła na likwidację starych pieców wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej i ociepleniem budynków wielorodzinnych. Aktualnie WFOŚiGW prowadzi rozeznanie, ile spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest zainteresowanych dofinansowaniem w tej formule. Dlatego też zarządcy nieruchomości wielorodzinnych z terenu Rudy Śląskiej proszeni są o kontakt z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

8)         Lokalny Program Rewitalizacji

W ramach projektu „Miasto3” w Rudzie Śląskiej trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji  Miasta Ruda Śląska do roku 2030. W tym celu dla mieszkańców przygotowana została specjalna ankieta, którą wypełnić można za pośrednictwem strony internetowej www.miasto3.com.

 

9)         MPGM rozwija Internetową Obsługę Klienta

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wprowadziło kolejne udogodnienia dla swoich klientów. Nowe rozwiązania dotyczą zmian w systemie Internetowej Obsługi Klienta. Teraz mieszkańcy mogą wnosić opłaty za pośrednictwem strony internetowej, zadeklarować otrzymywanie korespondencji na adres e-mail oraz głosować nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych drogą elektroniczną.

 

10)     Festiwal Orkiestr Dętych

Już po raz 14 – ty w Rudzie Śląskiej odbył się Festiwal Orkiestr Dętych. Mieszkańcy i goście, którzy 3 sierpnia odwiedzili Park Kozioła w Rudzie obok wszystkich czterech rudzkich orkiestr mogli tego dnia usłyszeć gwiazdę wieczoru – Zbigniewa Wodeckiego.

 

11)      Festyny dzielnicowe

Z okazji 55. rocznicy powstania Rudy Śląskiej zorganizowane zostały kolejne festyny dzielnicowe. Tym razem odbyły się w Goduli, Czarnym Lesie oraz Bielszowicach.

 

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

 

26 czerwca

·       Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich w Gimnazjum nr 6,

27 czerwca

·       Święto patronalne Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,

·       Obchody Dnia Pracownika Kultury w Miejskim Centrum Kultury,

·       Festyn Rodzinny w dzielnicy Godula,

28 czerwca

·       Koncert Jubileuszowy chóru „Słowiczek” z okazji 95-lecia istnienia chóru,

9 lipca

·       Obchody Święta Policji w Miejskim Centrum Kultury,

12 lipca

·       Biesiada Śląska w Parku Kozioła w dzielnicy Ruda,

19 lipca

·       Biwak harcerski w dzielnicy Bykowina,

21 lipca

·       Spotkanie z pielgrzymami z Zaolzia,

25 lipca

·       Obchody Złotych Godów w Ośrodku św. Elżbieta Caritas  w dzielnicy Ruda,

26 lipca

·       Biesiada Śląska na stadionie „Grunwald” w dzielnicy Halemba,

·       Festyn rodzinny w dzielnicy Czarny Las,

29 lipca 

·       Powiatowa Rada Zatrudnienia,

1 sierpnia

·       Spotkanie z zawodnikami Rugby Ruda Śląska, 

2 sierpnia

·       Obchody 80-lecia POD „IRYS”,

·       Mecz oraz wręczenie pucharu upamiętniającego awans GKS „Grunwald” Ruda Śląska do III ligi,

3 sierpnia

·       Festiwal Orkiestr Dętych w parku Kozioła ,

4 sierpnia

·       Spotkanie z Klarą Zdebel , obchodzącą Jubileusz 100 – lecia urodzin,

8 sierpnia

·       Spotkanie z zawodnikami Rugby Ruda Śląska i mecz na Burlochu z reprezentacją Polski,

·       Festyn Rodzinny w dzielnicy Bielszowice,

·       Dzień Ślązoka w Fili nr 18 MBP,

9 sierpnia

·       Biesiada Śląska w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury,

·       Festyn KPKS Halemba  w Górkach Wielkich,

12 sierpnia

·       Obchody Święta Wojska Polskiego w Chorzowie,

17 sierpnia

·       Pielgrzymka  kobiet do Sanktuarium w Piekarach Śląskich,

18 sierpnia

·       Losowanie kolejności projektów w ramach budżetu obywatelskiego ujętych na liście do głosowania,

19 sierpnia

·       Spotkanie przedstawicieli miast podregionu katowickiego oraz przedstawicieli Biura Związku Subregionu Centralnego w Katowicach.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 26.06. - 19.08
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.12.2014 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:19.08.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 273