PE.0057.11.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 25 września do 29 października 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do budynków 1 Maja 318 - 326 w Rudzie Śląskiej",

3)         przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy "Powstań Śląskich" części Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku przebiegającym przez Miasto Ruda Śląska,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska",

5)         ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030,

6)         powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele ważnych uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)           Spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej

6 października rozpoczął się kolejny cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej. Odbyło się już 9 z 10 zaplanowanych jesiennych spotkań. Najczęstsze problemy zgłaszane przez mieszkańców dotyczą najbliższego otoczenia, a w szczególności porządku i czystości, a także kwestii związanych z utrzymaniem zieleni. Do końca tej serii spotkań zostało już tylko jedno – 3 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie.

 

2)           Konsultacje w sprawie podwórek

20 i 21 października miały miejsce konsultacje z mieszkańcami, które pozwolą nadać nowe oblicze zaniedbanym i opuszczonym podwórkom w różnych częściach Rudy Śląskiej. Mieszkańcy 11 miejsc w Rudzie Śląskiej wskazywali jak ma wyglądać ich najbliższe otoczenie oraz przedstawiali problemy i pomysły na ich rozwiązanie. Teraz przygotowane zostaną koncepcje zagospodarowania dla każdego z 11 podwórek, które następnie raz jeszcze przedstawione zostaną zainteresowanym mieszkańcom. Projekty uzupełnią powstający „Program rewitalizacji podwórek”. Ma on być gotowy do końca listopada. Tak zebrany materiał będzie podstawą do ubiegania się o środki unijne na samą już rewitalizację podwórek ze środków unijnych na lata 2014-2020.

 

3)         Spotkanie w sprawie ul. Bobreckiej

Tematem spotkania, które 21 października odbyło się w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie była sprawa zagospodarowania części terenów przy ul. Bobreckiej. Prezydent Miasta zaproponowała, by o ich przeznaczeniu zdecydowali sami mieszkańcy. W związku z tym zostały przygotowane specjalne ankiety, które przez najbliższe dwa tygodnie można wypełniać w Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej – Orzegowie. W ten sposób mieszkańcy wskażą kierunki rozwoju jednego z rejonów ich dzielnicy.

 

4)          Nowy wniosek taryfowy

23 października Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło nowy wniosek taryfowy na rok 2015. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w przyszłym roku za wodę i ścieki rudzianie mają zapłacić w sumie 13,79 zł brutto. 5,42 zł ma przy tym kosztować jeden metr sześcienny zużytej wody, a 8,37 zł metr sześcienny odprowadzanych ścieków /obecnie jest to odpowiednio 6,06 zł i 8,34 zł/. Zaproponowane przez PWiK zmiany oznaczają dla rudzian kolejną obniżkę opłaty odprowadzanej do wodociągów.

 

5)           Kolejne inwestycje z budżetu obywatelskiego na 2014 r.

W ubiegłym tygodniu do użytku przekazany został Park Aktywności w Starej Bykowinie. W ramach wartej blisko 400 tys. zł inwestycji powstał plac zabaw dla dzieci starszych oraz dla dzieci młodszych, wybieg dla zwierząt, miejsce spotkań integracyjnych oraz elementy siłowni napowietrznej. Natomiast od 31 października z podobnego kompleksu będą mogli korzystać mieszkańcy Goduli. Za kwotę ponad 0,5 mln zł na osiedlu Paryż powstały tereny rekreacji „Paryż”. Tutaj można korzystać można m.in. z nowego placu zabaw oraz 400 metrowej ścieżki zdrowia. W ramach inwestycji gruntownie wyremontowano boisko do koszykówki.

 

6)           Ulica Karola Goduli po remoncie

Już na początku października, czyli trzy tygodnie przed terminem, otwarta została dla kierowców po remoncie ul. Karola Goduli. W ramach prac całkowicie wymieniona została konstrukcja jezdni, która w ten sposób dostosowana została do obecnie obowiązujących norm dla dróg szczególnie obciążonych ruchem pojazdów wysokotonażowych.

 

7)           Nowe inwestycje sportowo-rekreacyjne

Rozstrzygnięty został przetarg na II etap rewitalizacji ośrodka Burloch. W ramach tej inwestycji wybudowane zostaną nowe szatnie wraz z zapleczem sanitarnym oraz trybuny na ponad 300 miejsc, do tego rozbudowana zostanie sieć kanalizacyjna, wodna i elektryczna. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają 8 miesięcy. Kosztować będą 3,5 mln zł. Rozstrzygnięty został również przetarg na modernizację basenu letniego przy ul. Ratowników. W tym miesiącu rozpoczęły się już pierwsze prace. Wartość tej inwestycji to ponad 12 mln zł.

 

8)         Konsultacje społeczne

Od 17 września do 1 października w Rudzie Śląskiej trwały konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy „Powstań Śląskich” części Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku przebiegającym przez miasto. Do Urzędu Miasta wpłynęło 17 ankiet. Osiem osób poparło propozycję nadania rudzkiemu odcinkowi DTŚ nazwy „Powstań Śląskich”. Przeciwnego zdania było dziewięć osób.

 

9)         20–lecie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”

W październiku obchodziliśmy jubileusz 20–lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. W ramach obchodów rudzianie mogli wziąć udział w dogtrekkingu, zlocie psiaków adoptowanych i konkursie plastycznym dla dzieci. Ponadto miała miejsce rudzka wystawa psów wielorasowych oraz wielka gala w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu.

 

10)     Rudzcy sportowcy nagrodzeni

17 października podczas gali w Miejskim Centrum Kultury podsumowano 2014 rok w rudzkim sporcie. Podczas uroczystości za wysokie osiągnięcia sportowe uhonorowano niemal 70 sportowców, a także kilkunastu trenerów oraz działaczy.

 

11)     Koty z kluczy

W ostatnich tygodniach w kilku miejscach w Rudzie Śląskiej pojawiły się rzeźby kotów. To efekt wielkiej zbiórki kluczy, która trwała 1,5 roku. W sumie zebrano ich ponad 100 kg. Dzięki pozyskanemu surowcowi udało się odlać trzy figury kotów, które stanęły przed budynkiem Urzędu Miasta na pl. Jana Pawła II, przy schodach Muzeum Miejskiego w Rudzie oraz na parapecie jednego z okien siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

12)     Roztańczona Ruda

Niemal przez cały październik w Rudzie Śląskiej trwały bezpłatne warsztaty taneczne, które zostały zorganizowane w ramach kampanii społecznej „Roztańczona Ruda”. Przez kilka październikowych weekendów rudzianie pod okiem utalentowanych tancerzy próbowali swych sił kolejno w stylach street dancowych, tribal, afro oraz klasycznym, ludowym i charakterystycznym. Gala podsumowująca projekt odbyła się w ostatnią niedzielę w Miejskim Centrum Kultury.

 

13)     Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei.

     „Rodzina otwarta na Boga”- pod takim hasłem odbył się w dniach 25 – 26 października dziewiętnasty już Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei. Kilkudziesięciu uczestników rywalizowało w kategoriach: plastycznej, literackiej i muzycznej.

 

14)     „Dziękujemy Pozarządowcom"

28 października podczas uroczystej gali w Miejskim Centrum Kultury wręczono wyróżnienia i nagrody najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym i ich członkom. W tym roku wyróżnienia otrzymało 25 przedstawicieli III sektora, a 9 organizacjom kapituła przyznała nagrody pieniężne, które mogą przeznaczyć na zakup materiałów niezbędnych dla ich działalności.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

 

25 września

·       Pasowanie na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 2 i 11,

·       Podpisanie Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego w Katowicach,

·       Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia zawodowego nauczycielom dyplomowanym w Zabrzu,

26 września

·       Odsłonięcie rzeźby kota wytopionej z kluczy przed Urzędem Miasta,

·       Spotkanie z prezesami rudzkich kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów,

·       Obchody 55-lecia akwenu Pioskowe,

27 września

·       Festyn rodzinny Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

·       Festyn rodzinny Zespołu Szkół nr 1,

·       Biesiada Śląska w hali MOSiR w Halembie,

29 września

·       Korowód Uśmiechu, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 14 na placu Jana Pawła II z okazji Światowego Dnia Orderu Uśmiechu,

30 września

·       Pasowanie na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 5 i 21,

1 października

·       Pasowanie na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 13 i 20,

·       Spotkania kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

2 października

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 18,

·       Spotkanie Zarządu Związku Subregionu Centralnego,

·       Pożegnanie lata przy piekaroku,

·       Konferencja prasowa podsumowująca mijającą kadencję władz samorządowych,

·       Spotkanie z proboszczami rudzkich parafii,

·       Program poetycko – muzyczny z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego
w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

·       Spotkanie koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

3 października

·       Pasowanie na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 15, 23 i 30,

·       uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Ośrodku Święta Elżbieta Caritas,

·       Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ewę i Andrzeja Blachów,

·       Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Huty Pokój,

4 października

·       Mecz K.S. Rugby Ruda Śląska – K.S. Rugby Wrocław na Burloch Arenie,

·       Wieczór muzyczny w Domu Kultury,

·       Koncert Chóru VOX CORDIS pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”,

5 października

·       Uroczystości z okazji 10-lecia powstania chóru Acalanthis,

·       Koncert Chóru VOX CORDIS pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”,

6 października

·       Spotkanie koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnice Bielszowice,

7 października

·       Dzień Zwalczania Cukrzycy w Miejskim Centrum Kultury,

·       Spotkanie z emerytowanymi pracownikami KWK Halemba-Wirek,

·       Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych,

·       Spotkanie kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

·       Uroczystość z okazji 100. rocznicy urodzin pani Małgorzaty Schmidt,

·       IV Rudzkie Warsztaty Medyczne w przychodni specjalistycznej przy
ul. Niedurnego,

8 października

·       Śniadanie biznesowe w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 7,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Kochłowice,

·       Spotkanie koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

9 października

·       Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miejskim Centrum Kultury,

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 16,

·       Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Domu Kultury,

·       Obchody Dnia Filatelisty w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, połączone z wręczeniem odznaki Kamrat Rudzki Janowi Olchowikowi,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Godula i Brzegów,

10 października

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 14,

·       Dzień Otwarty Oddziału Psychiatrii Dziennej Szpitala Miejskiego,

·       Otwarcie boisk przy Gimnazjum nr 9,

11 października

·       Obchody 20-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Miejskim Centrum Kultury,

·       V Charytatywny Maraton Fitness "Z ENERGIĄ" w hali sportowej SP 4,

12 października

·       Inauguracja Rudzkiej Jesieni Kulturalnej w Miejskim Centrum Kultury,

·       Zawody modeli kartonowych w Kochłowicach,

·       Msza św. z okazji 10. rocznicy powstania Chóru „Róże Świętej Elżbiety”,

13 października

·       Spotkanie koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda,

14 października

·       Pasowanie na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 4, 8, 35 i 36,

·       Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 11,

·       Spotkanie kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

15 października

·       Start sztafety biegowej do Wadowic,

·       Pasowanie na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 3 i 25,

·       Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Centrum Kultury,

·       Spotkanie koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

·       XXII Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w CH Plaza,

16 października

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 40,

·       Obchody 15-lecia Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”,

·       Obchody 25. rocznicy powstania Zespołu „Jarzębinki”,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Halemba,

·       Powitanie uczestników sztafety biegowej do Wadowic,

17 października

·       Uroczystość z okazji 100. rocznicy urodzin pani Jadwigi Pyki,

·       Wręczenie nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe w 2014 roku
w Miejskim Centrum Kultury,

18 października

·       Inauguracja roku akademickiego Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Domu Kultury,

19 października

·       Premiera filmu dokumentalnego „Ku pamięci" w parafii św. Michała Archanioła,

20 października

·       Turniej zapaśniczy dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Andrzeja Suprona „Zapasy w każdej szkole” w hali MOSiR w Orzegowie,

·       Spotkanie jubilatów w Klubie Seniora,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Halemba,

·       Konferencja „Cyfrowa szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji”
w Katowicach,

20 – 21 października

·       Spotkania w terenie w ramach „Programu rewitalizacji podwórek”,

21 października

·       Spotkanie w sprawie terenów przy ul. Bobreckiej w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie,

·       Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,

·       Odsłonięcie rzeźby kota wytopionej z kluczy przed Muzeum Miejskim,

·       Wręczenie nagród zwycięzcom Wielkiego Testu Języka Angielskiego,

22 października

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Nowy Bytom i Chebzie,

·       Gala profilaktyki i promocji zdrowia „Kryształy Profilaktyki 2014” w Domu Kultury,

23 października

·       Spotkanie z hrabią Nikolasem Stolbergiem, praprawnukiem Joanny von Schaffgotsch – Gryzik w Szkole Podstawowej nr 3,

·       Odsłonięcie rzeźby kota wytopionej z kluczy przed Biblioteką Miejską,

·       Wręczenie nagród w konkursie na najładniejszego rudzkiego kota,

·       Spotkanie koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

23 – 24 października

·       Międzynarodowa konferencja „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w Zabrzu,

24 października

·       Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 6,

·       Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Szostak i Andrzeja Otawy oraz koncert gitarowy w wykonaniu Mariusza Goli w Muzeum Miejskim,

25 października

·       Mecz derbowy piłki nożnej Urania – Wawel,

26 października

·       Otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy GKS Grunwald,

·       XIX Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei w Domu Kultury,

·       Gala podsumowująca warsztaty taneczne w ramach kampanii społecznej „Roztańczona Ruda” w Miejskim Centrum Kultury,

·       Koncert z okazji 65-lecia parafii pw. św. Andrzeja Boboli,

·       Msza św. z okazji 15-lecia Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Sanktuarium św. Józefa,

27 października

·       Otwarcie wystawy Centrum Nauki Kopernik „Umysł przyłapany” w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

·       Podsumowanie projektu Ośrodka Interwencji Kryzysowej „W Rudzie Ślaskiej – Mocni bo bez przemocy” w hali MOSiR w Halembie,

·       wernisaż wystawy XXIV edycji konkursu plastycznego „Mój Śląsk - Moje Miasto" w Muzeum Miejskim,

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Wirek i Czarny Las,

28 października

·       Gala „Dziękujemy Pozarządowcom" w Miejskim Centrum Kultury.

·       Turniej szachowy w ODK RSM „Country”,

29 października

·       Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Bykowina.

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 25.09. - 29.10
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.12.2014 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:29.10.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 221