PE.0057.12.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 października do 12 listopada 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rewitalizacja ośrodka sportowo - rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów - III etap",

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę i eksploatację cmentarza komunalnego w rejonie ul. Szpaków-Gwareckiej w Rudzie Śląskiej,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie robót konserwacyjnych w ramach bieżącego utrzymania tras rowerowych",

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska - zamówienie uzupełniające",

6)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Utwardzenie dróg gruntowych wzdłuż Potoku Bielszowickiego wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego - opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele ważnych uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)           Spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej

3 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie odbyło się ostatnie z jesiennych spotkań, w którym udział wzięli mieszkańcy dzielnicy Ruda. Ogółem w czasie 10 jesiennych spotkań  mieszkańcy zgłosili niemal 350 pytań i problemów, które w głównej mierze dotyczyły najbliższego otoczenia, a w szczególności porządku i czystości, a także kwestii związanych z utrzymaniem zieleni.

 

2)           Kanalizacja deszczowa ul. Kłodnickiej

Po przebudowie oddano do użytku kanalizację deszczową ul. Kłodnickiej w Halembie. Inwestycja objęła budowę kanału deszczowego, odwadniającego pas drogowy ul. Kłodnickiej, na odcinku od ronda w ciągu ul. 1 Maja do budynku nr 54 na wysokości kopalni „Halemba”, z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego na terenie Parku Wodnego „Aquadrom” oraz odtworzenie nawierzchni jezdni na całej szerokości ulicy wraz z nowym oznakowaniem poziomym. Inwestycja kosztowała blisko 2,5 mln zł. W ramach robót   wykonano około 1 km nowej kanalizacji. Zamontowano 54 wpusty deszczowe oraz 28 studni kanalizacyjnych.

 

3)         Inwestycje rowerowe

Ostatniego dnia października oddano do użytku nowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 1 Maja w Wirku. Inwestycja kosztowała ponad 150 tys. zł. Budowa nowej ścieżki rowerowej wpisuje się w koncepcję połączenia przestrzeni w dwóch centralnych dzielnicach Rudy Śląskiej: Wirku i Nowego Bytomia tzw. traktem rudzkim. Obecnie w Rudzie Śląskiej trwa jeszcze budowa ścieżki rowerowej w Bykowinie wzdłuż ul. Górnośląskiej, gdzie do końca miesiąca powstanie 0,65 km nowej drogi dla rowerów. Jeszcze w tym miesiącu rozstrzygnięty zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od ul. Gołębi do ul. Kupieckiej. Inwestycja ta realizowana będzie w przyszłym roku.

 

4)          Forum „Rowerowa Ruda”

6 listopada odbyło się spotkanie z rudzkimi rowerzystami w ramach „Forum mieszkańców”. Jednym z ustaleń tego spotkania jest decyzja o comiesięcznych spotkaniach roboczych przedstawicieli Urzędu Miasta z rowerzystami oraz wspólne stworzenie wytycznych dla projektantów ścieżek i tras rowerowych. Konsultacje mają pomóc w tworzeniu przyjaznej i sprawnej infrastrukturze rowerowej w Rudzie Śląskiej.

 

5)           Oznakowanie rudzkich zabytków

Do końca listopada przy rudzkich zabytkach pojawi się 100 tablic informacyjnych. Oznakowanie zabytków rozpoczęło się na początku miesiąca realizowana i jest realizowane w ramach programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Część z tablic przytwierdzona zostanie na kościołach wpisanych do rejestru zabytków – po dwie na każdym z nich - jedna z informacjami ogólnymi w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim, druga zaś z rozbudowaną historią kościoła. Reszta tablic pojawi się na najważniejszych obiektach poprzemysłowych, kamienicach, budynkach użyteczności publicznej oraz zabytkach małej architektury m.in. piekaroku, osiedlu Ficinus, szybie „Andrzej”, wielkim piecu, czy domu usługowym „Kaufhaus”.

 

6)           Porozumienie trójstronne dotyczące egzaminów certyfikujących z języka angielskiego,

6 listopada podpisano porozumienie w sprawie realizacji pierwszego w Polsce programu pilotażowego, dzięki któremu uczniowie III klas gimnazjalnych w mieście będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu TOEFL Junior nie ponosząc żadnych kosztów. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Miastem Ruda Śląska, jednostką certyfikującą Educational Testing Service (ETS)Global BV oraz Akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ETS – AngloMan z Rudy Śląskiej.

 

7)         Pasowanie na ucznia rzemiosła

6 listopada w Domu Kultury w Bielszowicach odbyła się uroczystość pasowania do nauki zawodów organizowana przez rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2014/2015 do nauki zawodu przyjęto 98 uczniów w 18 specjalnościach rzemieślniczych. To o 20 uczniów więcej niż w ubiegłym roku.

 

8)         Mistrzostwach Rudy Śląskiej w Pływaniu

Około 350 osób wzięło udział w tegorocznych Mistrzostwach Rudy Śląskiej w Pływaniu, które odbyły się 8-9 listopada. Pierwszego dnia wystartowały dzieci, młodzież oraz dorośli, zrzeszeni w związkach pływackich, klubach i szkółkach. Natomiast drugiego dnia swoimi pływackimi umiejętnościami mogły pochwalić się osoby „niezrzeszone”, dla których pływanie ma przede wszystkim charakter rekreacyjny.

 

9)         Obchody Święta Niepodległości

Jak co roku w Rudzie Śląskiej obchodzono kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W kościele pw. św. Piusa X odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Tradycyjnie też na trasach przełajowych przy Szkole Podstawowej nr 15 odbyły się Biegi Niepodległości, w których tym razem uczestniczyło ponad 750 osób.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

 

31 października

·       Podsumowanie akcji „Wakacyjna rudzka kropla krwi” w ODK RSM „Matecznik”,

·       Inauguracja uroczystości związanej z promowaniem tych ślązaków, którzy są przykładem dobra i pracowitości w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 2,

3 listopada

·       Spotkanie z mieszkańcami Rudy,

4 listopada

·       Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej i Gimnazjum nr 15 Specjalnemu imienia św. Jana Pawła II,

·       Konferencja prasowa prezentująca tablice, którymi oznaczone zostaną rudzkie zabytki,

5 listopada

·       Obchody 55-lecia oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej,

6 listopada

·       Podpisanie porozumienia trójstronnego dotyczącego egzaminów certyfikujących z języka angielskiego,

7 listopada

·       Promocja książki „Godulowe selva rerum” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wirku,

·       Wernisaż wystawy malarstwa Krystiana Wodnioka w MCK w Nowym Bytomiu,

·       Gala finałowa działania PAT w Teatrze Śląskim w Katowicach,

8 listopada

·       XXIV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka w hali MOSiR w Nowym Bytomiu,

9 listopada

·       Wręczenie nagród I Festiwalu Bajkowej Piosenki Przedszkolaków w Domu Kultury w Bielszowicach,

10 listopada

·       Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Chorzowie organizowane przez Wojskową Komisję Uzupełnień w Chorzowie,

·       Spotkanie z emerytami kopalni „Halemba”,

11 listopada

·       Msza św. w intencji Ojczyzny oraz miasta i jego mieszkańców w kościele pw. Piusa X,

·       XXI Biegi Niepodległości,

·       Gala wręczenia „Hanysów”,

12 listopada

·       Koncert finałowy III Festiwalu Piosenki Pozytywnej,

·       Spotkanie z emerytami PWiK.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 30.10. - 12.11
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.12.2014 09:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:12.11.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 210