PE.0057.14.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 5 do 17 grudnia 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym zostały podjęte zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia,

3)         powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2015 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska".

 

2.     W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania. Poza tym odbyło się wiele ważnych uroczystości i imprez:

 

1)           Wiceprezydenci kontynuują pracę

Decyzją Prezydent Miasta pani Anna Krzysteczko i pan Michał Pierończyk nadal pełnią funkcje wiceprezydentów. Zakres spraw, który im podlega, również jest taki sam, jak w poprzedniej kadencji władz samorządowych. Pan Michał Pierończyk jako pierwszy zastępca prezydenta miasta nadzoruje gospodarkę nieruchomościami, pani Anna Krzysteczko jest zastępcą prezydenta miasta ds. społecznych.

 

2)           RIO pozytywnie o projekcie budżetu

9 grudnia do Urzędu Miasta wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dotyczące projektu uchwały budżetowej na 2015 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto RIO wyraziła pozytywną opinię na temat możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Wydane zostały również pozytywne opinie dotyczące możliwości spłaty przez miasto przyszłorocznych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak również pożyczki w ramach inicjatywy Jessica na II etap rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch w Orzegowie.

 

3)         Termomodernizacja SP 4

Zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4. Zakres inwestycji obejmował: docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i instalacji CO, a także instalację monitoringu i iluminacji frontu budynku. Przy okazji częściowo usunięto też skutki szkód górniczych. Zadanie kosztowało 910 tys. zł i było współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w formie pożyczki w kwocie 450 200 zł oraz dotacji w kwocie 102 600 zł.

 

4)           Kampania „Akcja Segregacja”

Rozpoczął się kolejny etap kampanii „Akcja Segregacja”. Uruchomiona została strona internetowa www.akcjasegregacja.eu, na której zamieszczane będą przesyłane przez mieszkańców Rudy Śląskiej zdjęcia z cyklu „ja też segreguję”, prezentujące realizację zasad prawidłowej segregacji. Przykładem jest jedenaście rodzajów kalendarzy trójdzielnych – dla każdej dzielnicy inny, prezentujący inną zasadę selektywnej zbiórki odpadów. Kampania dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

5)         Podsumowanie programu „Lekkoatletyka sportem dla każdego”

W hali MOSiR w dzielnicy Halemba podsumowany został pilotażowy program „Lekkoatletyka sportem dla każdego”. Ten ogólnopolski program, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowany jest do szkół podstawowych oraz gimnazjów. Efekt rudzkiej odsłony programu to 1200 ćwiczących uczniów w 7 szkołach, a głównym koordynatorem jest Zuzanna Radecka - Pakaszewska.

 

6)           Bieg Dziewięciu Górników

Uczniowie Gimnazjum nr 9 reprezentowali Rudę Śląską podczas Biegu Dziewięciu Górników. Bieg zorganizowało Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, aby włączyć młodzież w upamiętnienie tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się w 1981 r. w kopalni „Wujek” w Katowicach. Każda z kilkunastu uczestniczących w biegu szkół z naszego regionu obrała za patrona jednego zabitych wówczas górników. Patronem biegu rudzkich gimnazjalistów był mieszkaniec Halemby, Joachim Gnida. Uczniowie w koszulkach z imieniem i nazwiskiem górnika oraz hasłem „Pamiętamy!” pobiegli pod Pomnik – Krzyż w Katowicach, poświęcony poległym górnikom z KWK „Wujek”.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

5 grudnia

·       Wizyta u pacjentów oddziału dziecięcego Szpitala Miejskiego,

·       Spotkanie teatralne w żłobku miejskim „Misiakowo”,

·       Podsumowanie projektu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży „Dziękuję, nie piję, wolę sztukę. Kreatywnie bez nałogu” w Miejskim Centrum Kultury,

7 grudnia

·       Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska w hali MOSiR w dzielnicy Halemba,

·       Msza św. w intencji górników w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach,

9 grudnia

·       Otwarcie wystawy z okazji 55-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej w Muzeum Miejskim,

·       Spotkanie zarządu Związku Subregionu Centralnego w Gliwicach,

10 grudnia

·       Spotkanie opłatkowe Okręgu Rudzkiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,

11 grudnia

·       Spotkanie opłatkowe Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej,

·       Spotkanie opłatkowe emerytów z dzielnicy Godula,

12 grudnia

·       Spotkanie opłatkowe Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

·       Spotkanie opłatkowe Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”,

13 grudnia

·       Podsumowanie programu „Lekkoatletyka sportem dla każdego” w hali MOSiR w dzielnicy Halemba,

·       Spotkanie mikołajkowe Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka”,

·       Obchody Dnia Patrona w Gimnazjum nr 11 im. Jana S. Dworaka,

·       Spotkanie integracyjne „Serce pełne dobra”, zorganizowane przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Miejskim centrum Kultury,

·       Uroczystości upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego w kościele pw. św. Jadwigi w Zabrzu,

14 grudnia

·       IX Koncert Poetycki Klubów Młodzieżowych Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Miejskim Centrum Kultury,

·       Świąteczny koncert sekcji Domu Kultury,

·       Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego,

15 grudnia

·       Spotkanie opłatkowe służb mundurowych,

·       Spotkanie opłatkowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,

16 grudnia

·       Spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników Urzędu Miasta,

·       Wieczór muzyczny „Rodzinne święta” w Szkole Podstawowej nr 24,

·       Spotkanie opłatkowe Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,

·       Walne zgromadzenie KZK GOP,

17 grudnia

·       Jasełka w Szkole Podstawowej nr 21,

·       Spotkanie opłatkowe GKS „Grunwald”.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 05.12. - 17.12
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.12.2014 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Piecha
Data na dokumencie:18.12.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 246