EZ.1431.1.2015

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu

 ochrony i promocji zdrowia

 

 

„Godne życie i umieranie”

 

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska

Tel.(32) 244 – 90 – 00 wew. 3121

fax. (32) 2487 – 348, e – mail: zdrowie@rudaslaska.pl

 

ogłasza, że w dniu 09 stycznia 2015 roku  została  wybrana oferta:

 

Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ” z siedzibą przy ul. Wojciecha Korfantego 32 ,41- 705 Ruda Śląska                          -  na kwotę 8.000,00 złotych.

 

Z  powodów formalnych została odrzucona oferta:

Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Bł. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej   z siedzibą przy ul Jadwigi Markowej 4, 41 – 709 Ruda Śląska.  Oferta nie spełnia wymogów formalnych ponieważ:      

1.Koperta, w której znajdowała się oferta nie była opisana zgodnie z ogłoszeniem ( na kopercie została naklejona pierwsza  strona oferty),

2.Strony oferty nie były połączone ze sobą w sposób trwały,

3.Termin realizacji był niezgodny z ogłoszeniem (w ogłoszeniu termin od 19.01.2015 roku  do 21.12.2015 roku   a w ofercie 0d 15.01.2015 roku   do 15.12.2015 roku),

4. Nie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty zostały prawidłowo wypełnione (brak osoby odpowiedzialnej za realizację zadania, brak ilości beneficjentów, brak terminu związania z ofertą),

 5. Nie została dokładnie wypełniona pozycja 2. w rozdz. IV Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego - Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego a   Pozycja 3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych – nie została wypełniona,

6. Brak oświadczenia o dopełnieniu obowiązków informacyjnych w trakcie trwania umowy dotyczących informowania o współfinansowaniu zadania ze środków otrzymanych z miasta oraz umieszczenia logo miasta na wszystkich materiałach dotyczących realizacji zadania (w tym na stronach internetowych oferenta),

7. Dołączony odpis z KRS nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Harczyńska,

Swietłana Kopeć,

Małgorzata Pietrzyk - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3120

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynik konkursu: „Godne życie i umieranie”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.01.2015 17:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:14.01.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.01.2015 23:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 75