EK.524.1.2.2015

 

KOMUNIKAT

 

 

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2010r.

Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 

 

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

 

Nr oferty:

EK.524.1.2.2015

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie):

zadanie z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

 

„XXII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej CMOK SONG”

 

Nazwa oferenta:

 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska

 

Termin realizacji zadania:

 

od 30.01.2015 r. do 01.03.2015 r.

 

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 5 000,00- PLN (pięć tysięcy złotych)

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na nr tel. 32 244-90-43 lub na email: um_rk@ruda-sl.pl

w terminie do 22 stycznia 2015r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Witold Wrzos - tel. 32 244-90-43

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego: „XXII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej CMOK SONG”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.01.2015 17:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:15.01.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.01.2015 23:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 84