EK.524.1.3.2015

 

Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

Nr oferty EK.524.1.3.2015

 

Rodzaj zadania publicznego: (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej).

 

Tytuł zadania: Opracowanie i wydanie publikacji książkowej ,,Legendy Rudy Śląskiej”

Nazwa oferenta:  Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP

Termin realizacji: od 01.03.2015 r. do 29.05.2015 r.

Wysokość dofinansowania: 2 000,- złotych

Uwagi kierować do Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej telefonicznie lub mailem: um_rk@ruda-sl.pl w terminie do 29.01.2015 r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Witold
Wrzos – Tel. 32-244-90-43


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego: Opracowanie i wydanie publikacji książkowej "Legendy Rudy Śląskiej”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.01.2015 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:21.01.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.01.2015 23:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 81