Kontrole zewnętrzne:

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Termin: 24 luty 2015r.
  Temat: Realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu w ramach umowy nr 263/2014/63/OA/oe/P i 316/2014/63/OA/oe/D. (protokół z kontroli)
   
 2. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.
  Termin: 9 - 30 kwiecień 2015r.
  Temat: Realizacja obowiązków wynikających z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście przekazywania przez wykonawców dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. (zalecenia pokontrolne)
   
 3. Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Termin: 23 czerwiec - 6 lipiec 2015r.
  Temat: Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. (wystąpienie pokontrolne)
   
 4. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
  Termin: 23 lipiec - 13 sierpień 2015r.
  Temat: Realizacja zadań określonych w programach ochrony powietrza. (zalecenie pokontrolne)
   
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.
  Termin: 6 październik - 6 grudzień 2015r.
  Temat: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
   
 6. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach.
  Termin: 7 październik 2015r.
  Temat: Kontrola dokumentacji realizacji projektu „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów – etap II”. (informacja pokontrolna)
   
 7. Wojewoda Śląski.
  Termin: 8 - 9 październik 2015r.
  Temat: Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wybranych postępowań odszkodowawczych prowadzonych w trybie specustawy drogowej. (wystąpienie pokontrolne)
   
 8. Minister Rozwoju.
  Termin: 20 październik 2015r.
  Temat: Kontrola realizacji projektu nr POIG.06.02.02-00-100/11-00 pod nazwą „Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej”.
   
 9. Wojewoda Śląski.
  Termin: 26 - 28 październik 2015r.
  Temat: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na projekty realizowane w ramach programu rządowego „ Razem bezpieczniej”. (wystąpienie pokontrolne)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole w 2015r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.02.2015 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bartosz Pilny
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.02.2018 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 345