EK.524.1.5.2015

 

KOMUNIKAT

 

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2010r.

Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 

 

Ruda Śląska, dnia: 23 marca 2015 roku

 

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

 

Nr oferty:

EK.524.1.5.2015

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): zadanie z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

”IN MEMORIAM CASTRI – KU PAMIĘCI GRODU”

 

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca

 

Termin realizacji zadania:

od 15.07.2015 r. do 30.09.2015 r.

 

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 7.000,00- PLN (siedem tysięcy złotych)

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Witolda Wrzosa, tel. 32 244-90-43 lub na email: um_rk@ruda-sl.pl

w terminie do 31 marca 2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego: "IN MEMORIAM CASTRI – KU PAMIĘCI GRODU"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.03.2015 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:23.03.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:31.03.2015 23:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 87