ZOP.0901.82.2015.IS

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

 

Tytuł zadania:

 

Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie

 

 

Dokonano wyboru następującej oferty:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Polski Czerwony Krzyż  Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach

ul. PCK 8

40-057 Katowice

"Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie"

123 750,00 zł

 

 

 

Oferta Stowarzyszenia MONAR - Dom Samotnych Matek z Dziećmi „Monar - Markot” w Zopowy, ul. Zamkowa 1, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie – odrzucona ze względów formalnych.

 

 

Oferta Stowarzyszenia MONAR – Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w Kędzierzynie – Koźlu  47-230, ul. Dąbrowszczaków 11 - nie doszło do uzgodnienia warunków i zakresu realizacji zadania.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Starowicz – tel. 32-344-03-23 wew. 375

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynik konkursu: „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:31.03.2015 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:31.03.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.05.2015 00:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 102