SP.0711.36.2015

 

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

Przedmiot konsultacji:

zmiana rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Termin trwania:

od dnia 2 kwietnia 2015r. do dnia 16 kwietnia 2015r.

 

Zakres konsultacji:

projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr PR.0007.63.2015 z dnia 19 marca 2015 r., w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

 

Wyniki konsultacji:

protokół zawierający informację o przedmiocie, terminie oraz wynikach konsultacji publikowany jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji


 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:02.04.2015 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:02.04.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.04.2015 10:54