SP.0711.41.2015

 

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

Przedmiot konsultacji:

zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

Termin trwania:

od dnia 10 kwietnia 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r.

 

Zakres konsultacji:

projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie
na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub prezydent@ruda-sl.pl

 

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji


 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska - Belok,

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 322-449-000 wew.1371

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:10.04.2015 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:10.04.2015
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:28.04.2015 08:42