AU.6721.1.2015

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA SLĄSKA

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały nr PR.0007.199.2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub w postaci elektronicznej w terminie do dnia 27 maja 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Grzybowska – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3193

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.05.2015 15:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Daniel Nowok
Data na dokumencie:
29.04.2015
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.02.2022 08:45

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 259