Bartosz Pilny 20.05.2015 15:09 wersja do wydruku

1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, za rok 2014 wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Lp.

Imię i nazwisko/nazwa

Rodzaj preferencji

1.

WAKPOL S.A.

rozłożenie na 6 rat opłaty z tytułu wieczystego gruntu Gminy

2.

Maria i Władysław Śliz

rozłożenie na 24 raty opłaty z tytułu wieczystego gruntu Gminy

3.

ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.

odroczenie terminu płatności renta planistyczna

4.

Małgorzata Tadeusz Oszek

rozłożenie na raty renta planistyczna

5.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DUKAT S.C. Andrzej Pałka Andrzej Broja

rozłożenie na raty

6.

Gabriela Klejnot-Szwarc

rozłożenie na raty

7.

Marek Fila

rozłożenie na raty

8.

Jadwiga Skorupa, Beata Fojt, Dominika Janicka, Klaudia Skorupa, Łukasz Skorupa, Mirosław Skorupa, Urszula Wieloch, Iwona Wrona, Anita Steltman

stawka indywidualna-nie podwyższona o 50%

9.

DROGOPOL INVEST

SP. z O.O.

umowa użyczenia

10.

Roman Elias

rozłożenie na raty

11.

Kazimierz Sadowski

przesunięcie terminu płatności

12.

Janusz Górny

przesunięcie terminu płatności

13.

Joanna Robert Polok

przesunięcie terminu płatności

14.

Adam Sekuła

opłata za przekształcenie u.w. w prawo własności rozłożona na 60 rat miesięcznych

15.

Marta i Sebastian Kądziołka

opłata za przekształcenie u.w. w prawo własności rozłożona na 2 raty roczne

16.

Piotr Hess

bonifikata w wys. 50% od opłaty za przekształcenie u.w.  w prawo własności

17.

AIMEX Sp. z o.o.

opłata za przekształcenie u.w. w prawo własności rozłożona na 10 rat kwartalnych

18.

Węglo Smyk Sp. z o.o.

opłata za przekształcenie u.w. w prawo własności rozłożona na 3 raty kwartalne

19.

Adam Chmiel

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

20.

Piotr Chmiel

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

21.

DS. Stal Sp. z o.o.

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

22.

Tomasz Krzymiński

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

23.

Rudpol OPA Sp. z o.o.

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

24.

Iwona i Jacek Skierlak

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

25.

SPOŁEM RUDA ŚLĄSKA

Sp. z o.o.

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

26.

Jan i Elżbieta Warcholińscy

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

27.

Tomasz Żelazko

ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego art. 71 ust. 4 u.g.n.

28.

Grzegorz Marek

stawka indywidualna

i rozłożenie na raty

29.

Rafał Fidala

rozłożenie na raty

30.

Janusz Bator

stawka indywidualna

31.

Jolanta i Marian Gawlik

stawka indywidualna

32.

Benedykt Golec

stawka indywidualna

33.

Zbigniew Janus

stawka indywidualna

34.

Anna Jarząbska

stawka indywidualna

35.

Andrzej Świetliński

stawka indywidualna

36.

Wojciech i Katarzyna Kuprewicz

stawka indywidualna

37.

Dariusz Kubiś

rozłożenie na raty

38.

Arkadiusz Sadkowski

stawka indywidualna

39.

Józef Szkop

stawka indywidualna

40.

Jan Tralka

stawka indywidualna i rozłożenie na raty

41.

Aleksy Zając

stawka indywidualna

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko/Nazwa

Kwota umorzenia

Przyczyna umorzenia

1.

Piotr Hess

14.316,50

bonifikata ustawowa (nieruchomość wpisana do rejestru zabytków)

2.

Mirosława i Henryk Krukar

30.693,75

Uchwała nr PR.0007.150.2013 Rady Miasta z 29.08.2013 r.

 

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r.

Lp.

Imię i nazwisko/nazwa

1.

PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.

2.

Tomasz Żelazko

3.

SPOŁEM RUDA ŚLĄSKA SP. Z O.O.

4.

FHU FOKUS Iwona Skierlak

5.

DS  STAL SP.Z O.O.

6.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-GASTRONOMICZNE Tomasz Krzymiński

7.

RUDPOL OPA SP.Z O.O.

8.

DROGOPOL INVEST SP. Z O.O.

9.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DUKAT S.C. Andrzej Pałka

10.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DUKAT S.C. Andrzej Broja

11.

WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ WYMIANA OPON Edward Maksym

12.

WAKPOL S.A.

13.

A.S.M.AUTORYZOWANY SERWIS MOTORYZACYJNY Tadeusz Oszek

14.

ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.

15.

HUTA POKÓJ S.A.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Uziel-Cuglowska - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2210

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń (...) - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.05.2015 15:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:18.05.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:19.05.2016 17:26