SP.0711.56.2015

 

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

Przedmiot konsultacji:

likwidacja II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej

 

Termin trwania:

od dnia 22 maja 2015 r. do dnia 12 czerwca 2015 r.

 

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

 

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska - Belok

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 32-244-90-00 do 10 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:22.05.2015 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:22.05.2015
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:15.06.2015 15:48