Skarbnik Miasta Ruda Śląska

Ewa Guziel

  • telefon: 322 449 090, 322 449 000 do 10, wew. 1050

  • e-mail: skarbnik@ruda-sl.pl

Skarbnik Miasta wspomaga organy Miasta w zakresie przygotowania projektu i uchwalenia budżetu Miasta oraz jego wykonywania. Dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych Miasta wywołujących skutki finansowe. Odpowiada za całość sfery księgowo - finansowej Miasta, w szczególności za politykę finansową, alokację i pozyskiwanie kapitałów, wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdawczości Miasta. Sprawuje nadzór nad podległymi mu jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.

Szczegółowe kompetencje Skarbnika Miasta określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zakres czynności.

 

Podległe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska:

  • Wydział Budżetu Miasta,

  • Wydział Finansowo-Księgowy,

  • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

  • Wydział Egzekucji Administracyjnej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik Miasta
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.06.2015 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:24.09.2020 08:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 1084