Zmiana imienia, nazwiska

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 105

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek dla osoby pełnoletniej – formularz 9.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- wniosek dla osoby niepełnoletniej – formularz 9.2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

 

Opłaty

37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Opłatę można wnieść w USC bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Dla osób wpłacających z zagranicy:

INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Uwagi

- zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

a) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

b) na imię lub nazwisko używane;

c) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

d) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

- wniosek składa się do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą złożyć, za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując urząd stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

- na zmianę imienia/nazwiska dziecka zgodę wyrażają oboje rodzice, dziecko które ukończyło 13 lat również wyraża zgodę na zmianę.

- wniosek może złożyć osoba posiadająca obywatelstwo polskie i bezpaństwowiec, jeśli posiada w Polsce miejsce stałego pobytu oraz cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w Rudzie Śląskiej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Kontakt

tel.: 322-449-017 

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6106, 6107

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana imienia, nazwiska
Podmiot udostępniający informację:Referat Egzekucji Administracyjnej
Informację opublikował:Mariusz Pelak
Data publikacji:01.06.2005 10:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.03.2021 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 984