OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

 

Tytuł zadania:

 

„Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom

 (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”

 

 

Dokonano wyboru następującej oferty:

L.P

Nazwa Oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Bolesławska 23

32-310 Klucze

„Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”

139 840,00 zł

 

 

Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie – odrzucona ze względów merytorycznych.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Starowicz - tel. 32 344 03 23 wew.375.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynik konkursu: "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.06.2015 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:30.06.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.06.2015 14:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 70