SP.0711.81.2015

 

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

Przedmiot konsultacji:

zmiana Statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”

 

Termin trwania:

od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

Zakres konsultacji:

projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmiany uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

 

Wyniki konsultacji:

protokół zawierający informację o przedmiocie, terminie oraz wynikach konsultacji publikowany jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:17.08.2015 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:17.08.2015
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:31.08.2015 09:22