SP.0711.90.2015

 

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

Przedmiot konsultacji:

zwolnienie z opłat związanych z wymianą prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem
ze względu na administracyjne zmiany adresu

 

Termin trwania:

od dnia 3 września 2015 r. do 16 września 2015 r.

 

Zakres konsultacji:

projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wymianą prawa jazdy lub pozwolenia na kierowaniem tramwajem osób, które zobowiązane są do wymiany tych dokumentów ze względu na administracyjne zmiany adresu, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających
na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie
na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub prezydent@ruda-sl.pl

 

Wyniki konsultacji:

protokół zawierający informację o przedmiocie, terminie oraz wynikach konsultacji publikowany jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska - Belok,

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 322-449-000 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. zwolnienia z opłat związanych z wymianą prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:03.09.2015 16:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:03.09.2015
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:21.09.2015 15:24