Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem nieruchomości sąsiednich,

- pozytywne opinie organów, w zależności od charakteru odstępstwa oraz usytuowania terenu (np. pod kątem ochrony zabytków, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa użytkowania obiektu itp.).

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

Około 1-3 miesięcy.

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia przez Ministra (autora przepisu), upoważnienia Prezydentowi Miasta do udzielenia odstępstwa.

 

Uwagi

- o udzieleniu odstępstwa ostatecznie decyduje Prezydent Miasta. Nawet w przypadku uzyskania upoważnienia Ministra, Prezydent może odmówić zgody na odstępstwo,

- w przypadku nie udzielenia Prezydentowi Miasta upoważnienia przez Ministra, Prezydent w drodze postanowienia odmawia udzielenia odstępstwa od przepisów.

 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie zgody na odstępstwo można zażalić się wyłącznie w trakcie odwołania od negatywnej decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.10.2015 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.01.2018 13:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 266