Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich

 

Referat Ewidencji Ludności

EL/ZPS/1 - zgłoszenie pobytu stałego

EL/WPS/2 - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

EL/ZC/1 - zgłoszenie pobytu czasowego

EL/WPC/2 - zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

EL/ZW/3 - zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

EL/ZP/4 - zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

2.1 - wymeldowanie decyzją Prezydenta Miasta

2.2 - zameldowanie decyzją Prezydenta Miasta

druk - wniosek o udostępnienie danych osobowo-adresowych

druk - uzyskanie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

druk - uzyskanie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 

druk - uzyskanie dowodu osobistego

 

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie: https://aplikacja.ceidg.gov.pl - katalog "Formularze i Instrukcje".

2.12 - wydanie duplikatu dokumentu

2.13 - zaświadczenia z ewidencji

2.3 - sprzedaż napojów alkoholowych

2.4 - sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez zamkniętych

2.5 - jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

2.6 - wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

2.7 - likwidacja placówki handlowej/gastronomicznej

2.8  - wniosek o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

2.9 - wniosek o potwierdzenie możliwości wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

2.14 - zgoda na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą napojów alk. (budynek mieszkalny)

2.15 - zgoda na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą napojów alk. (lokal użytkowy)

2.16 - zgoda współwłaściciela na prowadzenie działalności

2.17 - oświadczenie o wartości sprzedaży

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- zgłoszenie zameldowania i wymeldowania oraz wyjazdu i powrotu do RP

- Justyna Milik - tel.wew. 6204

- Monika Bartela - tel.wew. 6201

- Sonia Szorek - tel.wew. 6202

- 2.1 - Beata Borecka - tel. wew. 6301

- 2.2 - Barbara Nowak, Lucyna Michalska - tel.wew. 6313

- dane z rejestru mieszkańców  i rejestru PESEL - Beata Goniwiecha, Mirosława Gacmanga - tel.wew. 6230

- dane z rejestru dowodów osobistych – Krystyna Habryka - tel.wew. 6216

- dowody osobiste - składanie wniosków, odbiór dowodów

- Aneta Woźna,  Daria Walasz-Pakura - tel.wew. 6214

- Agnieszka Nocoń - tel.wew. 6213

- Patrycja Zielińska, Anna Otto - tel.wew. 6240

- CEIDG-1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17.

- Iwona Rybacka – tel. wew. 6303

- Karina Kocyba – tel. wew. 6304

- Joanna Szuchaja – tel. wew. 6305

Dodatkowych informacji udziela: Pani Bożena Rożek-Szymczak  - tel. wew. 6309

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) dostępna jest tutaj.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) dostępna jest tutaj.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.01.2022 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.01.2022 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 11562