Bartosz Pilny 06.10.2015 12:46 wersja do wydruku

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE,

że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 16 marca 2020 r. aż do odwołania, interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Obywatelskich wymaga jedynie odbiór dowodu osobistego (po uprzednim telefonicznym umówieniu się). W pozostałych sprawach załatwianych w Wydziale Spraw Obywatelskich nie jest konieczny osobisty udział mieszkańców.

Poprzez platformę e-PUAP można załatwić następujące sprawy:

  1. zameldowanie na pobyt stały i czasowy;
  2. wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego;
  3. uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców;
  4. zgłoszenie utraty, uszkodzenia dowodu osobistego;
  5. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego;
  6. dokonanie wpisu lub zmian we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

SPRAWY NIECIERPIĄCE ZWŁOKI, KTÓRYCH NIE BĘDZIE  MOŻNA ZAŁATWIĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB TELEFONICZNIE, ZAŁATWIANE BĘDĄ PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU/GODZINY WIZYTY W WYDZIALE (tel. 32 244 902 25, 32 244 90 24, 32 244 90 23, 32 244 90 19).

................................................

 

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

EL/ZPS/1 - zgłoszenie pobytu stałego

EL/WPS/2 - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

EL/ZC/1 - zgłoszenie pobytu czasowego

EL/WPC/2 - zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

EL/ZW/3 - zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

EL/ZP/4 - zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

2.1 - wymeldowanie decyzją Prezydenta Miasta

2.2 - zameldowanie decyzją Prezydenta Miasta

druk - wniosek o udostępnienie danych osobowo-adresowych

druk - uzyskanie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

druk - uzyskanie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 

druk - uzyskanie dowodu osobistego

druk - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na www.ceidg.gov.pl - katalog "Formularze i Instrukcje".

2.12 - wydanie duplikatu dokumentu

2.13 - zaświadczenia z ewidencji

2.3 - sprzedaż napojów alkoholowych

2.4 - sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez zamkniętych

2.5 - jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

2.6 - wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

2.7 - likwidacja placówki handlowej/gastronomicznej

2.14 - zgoda na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą napojów alk. (budynek mieszkalny)

2.15 - zgoda na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą napojów alk. (lokal użytkowy)

2.16 - zgoda współwłaściciela na prowadzenie działalności

2.17 - oświadczenie o wartości sprzedaży

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- zgłoszenie zameldowania i wymeldowania oraz wyjazdu i powrotu do RP

- Justyna Milik - tel.wew. 6204

- Monika Bartela - tel.wew. 6201

- Sonia Szorek - tel.wew. 6202

- 2.1 - Beata Borecka, Patrycja Zielińska - tel.wew. 6301

- 2.2 - Barbara Nowak, Lucyna Michalska - tel.wew. 6313

- dane z rejestru mieszkańców  i rejestru PESEL - Beata Goniwiecha, Beata Tetkowska - tel.wew. 6230

- dane z rejestru dowodów osobistych – Krystyna Habryka - tel.wew. 6216

- dowody osobiste - składanie wniosków, odbiór dowodów

- Aneta Woźna, Wiesława Pokora - tel.wew. 6213

- Mirosława Gacmanga, Daria Walasz-Pakura - tel.wew. 6214

- Iwona Janik - tel.wew. 6240

- CEIDG - 1, 2.12, 2.13

- Małgorzata Juraszek - tel.wew. 6304

- Joanna Szuchaja - tel.wew. 6305

- 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17

- Karina Kocyba - tel.wew. 6303

- Iwona Rybacka - tel.wew. 6311

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) dostępna jest tutaj.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) dostępna jest tutaj.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.10.2015 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:16.03.2020 09:08