ZOP.0901.293.2015.IS

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

 

  PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

 

Tytuł zadania:

 

 „Zabezpieczenie pięciu miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”

 

 

Dokonano wyboru następującej oferty:

 

L.P

Nazwa Oferenta

Tytuł  zadania publicznego

 

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

 

 

1.

Ośrodek Święta Elżbieta

w Rudzie Śląskiej

 

41-700 Ruda Śląska
ul. Wolności 30

Zabezpieczenie pięciu miejsc
w domu pomocy społecznej
dla osób w podeszłym wieku”

181 378,00 zł* z czego:

 

w roku 2015  –    25 911,00 zł

w roku 2016  -  155 467,00 zł

 

*Wysokość dotacji na rok 2016 zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2016. Wysokość dotacji jak również liczba dotowanych miejsc może ulec zmianie - ostateczna wysokość uzależniona będzie od wysokości odpłatności mieszkańca domu oraz wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych, merytorycznych: 0.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Starowicz - tel. 32-344-03-23 wew. 375

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynik konkursu: „Zabezpieczenie pięciu miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.10.2015 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:27.10.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.12.2015 00:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 88