SP.0711.111.2015

 

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.1118)

 

 

Przedmiot konsultacji:

zmiana rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Termin trwania:

od dnia 29 października 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r.

 

Zakres konsultacji:

projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr PR.0007.206.2015 z dnia 22 października 2015 r., w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie Miasta Ruda Śląska

 

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

 

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok

Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:29.10.2015 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:29.10.2015
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:25.11.2015 10:18