Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

 

Miejsce i tryb złożenia dokumentów

  • zawiadomienie telefoniczne – pod numerem telefonu: 32 248 63 58

  • zawiadomienie drogą elektroniczną - na adres e-mail: wzk@ruda-sl.pl

 

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie winno zawierać:

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,

  • przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

  • wskazanie ewentualnych zagrożeń, które w ocenie organizatora mogą pojawiać się w trakcie zgromadzenia.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

 

Uwagi

  • wskazany tryb zgłoszenia dotyczy zamiaru zorganizowania zgromadzenia, którego organizator uzna, iż nie będzie powodowało utrudnień w ruchu drogowym, zmiany organizacji ruchu (np. forma stacjonarna zgromadzenia),
  • zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zgromadzenia publicznego następuje nie później, niż na 2 dni, a najwcześniej 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

Tryb odwoławczy

Brak.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1485)

 

Kontakt

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej

infolinia: 800-158-800

tel. 32-24-86-359

fax 32-34-23-600

e-mail: wzk@ruda-sl.pl

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie (uproszczone) o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.11.2015 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:04.11.2015 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 255