KOMUNIKAT I OFERTA

Parafii św. Andrzeja Boboli złożona na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Kromka chleba + nadzieja/2015/”- pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Izabela Starowicz - tel. 32 344 03 23 wew. 333.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat i oferta na realizację zadania:„Kromka chleba + nadzieja/2015/”- pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Tetkowska
Data publikacji:03.12.2015 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:03.12.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.02.2016 11:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 89