EK.524.1.9.2015

 

Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Nr oferty EK.524.1.9.2015

Rodzaj zadania publicznego: (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania: „Pamiętajmy o Janie Karskim”

Nazwa oferenta:  Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego

Termin realizacji: od 21.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wysokość dofinansowania: 9.900,- złotych

Uwagi należy kierować do Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej lub mailem: um_rk@ruda-sl.pl w terminie do 15.12.2015 r.

 

Informację przygotował:
Witold Wrzos - tel. 32 244-90-43

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego: „Pamiętajmy o Janie Karskim”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.12.2015 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:07.12.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.12.2015 00:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 86