Bartosz Pilny 11.01.2016 15:21 wersja do wydruku

INFORMACJA:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja przysługuje każdej osobie, która złożyła pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem tel. 32 248 68 00 lub w pok. 313 –  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW  W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ W PUNKTACH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2020 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych punktach:

 

UDZIELAJĄCY POMOCY PRAWNEJ

ADRES

GODZINY PRACY

ADWOKACI

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Centrum Inicjatyw Społecznych –

Bykowina - punkt nr 1

 

ul. 11 Listopada 15a

Poniedziałek:

1100 - 1500

Wtorek:

1400 - 1800

Środa:

1100 - 1500

Czwartek:

1400 - 1800

Piątek:

900 - 1300

Urząd Miasta Ruda Śląska - budynek B

punkt nr 2

 

Nowy Bytom ul. Piotra Niedurnego 46

Poniedziałek:

800 - 1200

Środa:

1000 - 1400

Czwartek:

1400 - 1600

RADCOWIE PRAWNI

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Miejska Biblioteka Publiczna

w Rudzie Śląskiej Filia nr 18 – punkt nr 3

 

Halemba ul. 1 Maja 32

Poniedziałek:

1400 - 1800

Wtorek:

1400 - 1800

Środa:

1100 - 1500

Czwartek:

1100 - 1500

Piątek:

1100 - 1500

Urząd Miasta Ruda Śląska - budynek B

punkt nr 2

 

Nowy Bytom ul. Piotra Niedurnego 46

Wtorek:

800 - 1200

Czwartek:

1600 - 1800

Piątek:

800 - 1200

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Powiatowy Urząd Pracy – Ruda –

punkt nr 4

 

ul. Ballestremów 16

Poniedziałek:

1000-1400

Wtorek:

1000-1400

Środa:

1000-1400

Czwartek:

1200-1600

Piątek:

900-1300

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Centrum Inicjatyw Społecznych -

Orzegów - punkt nr 5

 

ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek:

1100 - 1500

Wtorek:

1400 - 1800

Środa:

1100 - 1500

Czwartek:

1400 - 1800

Piątek:

1100 - 1500

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia 15 - Kochłowice

 

- punkt nr 6  ze specjalizacją

nieodpłatnej mediacji

ul. Brzozowa 4

Poniedziałek:

1100 - 1500

Wtorek

w tym

1400 - 1800

MEDIACJE:

1600 - 1800

Środa:

1400 - 1800

Czwartek:

1400 - 1800

Piątek:

1100 - 1500

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym

lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego

lub

3) sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

lub

3a) nieodpłatną mediację

lub

4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

5) przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2)  nieodpłatną mediację

Termin wizyt ustalany jest telefonicznie pod nr 32/ 248 68 00 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2020 roku dotację w wysokości 396 000 złotych.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Kinga Bukowiecka, Elżbieta Wierzbicka – tel. 32 248 68 00.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.01.2016 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:04.02.2020 08:52