wersja do wydruku Bartosz Pilny 11.01.2016 15:21

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA:

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska wizyty pod numerem telefonu:

tel. 32 248 68 00 lub w pok. 313 –  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Od 01 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomoc prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW  W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ W PUNKTACH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2019 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych punktach:

Wykaz planowanych dyżurów 2019

udzielający pomocy prawnej

adres

godziny pracy

Adwokaci

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Centrum Inicjatyw Społecznych - Bykowina  - punkt nr 1

ul. 11 Listopada 15a

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

11ºº - 15ºº

14ºº - 18ºº

11ºº - 15ºº

14ºº - 18ºº

  9ºº - 13ºº

Urząd Miasta Ruda Śląska - budynek B - punkt nr 2

Nowy Bytom ul. Piotra Niedurnego 46

Poniedziałek:

Środa:

Czwartek – MEDIACJE:

  8ºº - 12ºº

10ºº - 14ºº

 

14ºº – 16ºº

radcowie  prawni

Nieodpłatna pomoc prawna

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia Nr 18 – punkt nr 3

Halemba ul. 1 Maja 32

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

 11ºº - 19ºº

 14ºº - 18ºº

 11ºº - 15ºº

 nieczynne

 11ºº - 15ºº

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B - punkt nr 2

Nowy Bytom ul. Piotra Niedurnego 46

Wtorek:

Piątek:

Czwartek – MEDIACJE:

  8ºº - 12ºº

  8ºº – 12ºº

 

16ºº - 18ºº

Organizacje pozarządowe

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Powiatowy Urząd Pracy – punkt nr 4

Ruda, ul. Ballestremów 16

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

10ºº - 14ºº

10ºº - 14ºº

10ºº - 14ºº

12ºº - 16ºº

9ºº – 13ºº

Organizacje pozarządowe

 

nieodpłatne

Poradnictwo Obywatelskie

Centrum Inicjatyw Społecznych – Orzegów – punkt nr 5

ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

 11ºº - 15ºº

14ºº - 18ºº

11ºº - 15ºº

14ºº - 18ºº

11ºº - 15ºº

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia 15 – Kochłowice – punkt nr 6

ul. Brzozowa 4

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

11ºº - 15ºº

14ºº - 18ºº

14ºº - 18ºº

14ºº - 18ºº

11ºº - 15ºº

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym

lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego

lub

3) sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

lub

3a) nieodpłatną mediację

lub

4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

5) przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2)  nieodpłatną mediację

W roku 2019 nieodpłatną mediację będą prowadzić wybrane punkty pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

Termin wizyt ustalany jest telefonicznie pod nr 32/ 248 68 00 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2019 roku dotację w wysokości 396000 złotych.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Kinga Bukowiecka, Elżbieta Wierzbicka – tel. 32/ 248-68-00.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2016 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.12.2019 11:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.12.2019 11:51 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.347.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
30.10.2019 10:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.10.2019 10:20 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie
-SP.0050.2.330.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna nieodpłatna
pomoc prawna.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna -
mediacje.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatna pomoc prawna.pdf

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatna mediacja.pdf

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf"

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna
mediacja.pdf"

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna
pomoc prawna.pdf"

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatna mediacja.pdf

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodplatne poradnictwo obywatelskie.pdf

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatna pomoc prawna.pdf

(Barbara Cholewka)
12.03.2019 08:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:02 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.57.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:01 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.491.2018.pdf

(Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 12:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 12:42 Dodano załącznik "zał - lista jednostek poradnictwa.pdf"
(Barbara Cholewka)
11.01.2019 14:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.01.2019 13:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna
pomoc prawna.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodplatne
poradnictwo obywatelskie.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna
mediacja.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.491.2018.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:06 Usunięto załącznik zał - ustawa o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej.pdf

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - plakat informacyjny.jpg
(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - ustawa o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin -Za życiem-.pdf

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - harmonogram dyżurów -
2018.pdf

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - Harmonogram odpracowywania dni
wolnych od pracy w punktach Nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

(Barbara Cholewka)
07.12.2018 12:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.12.2018 12:27 Dodano załącznik "zał - Harmonogram odpracowywania dni
wolnych od pracy w punktach Nieodpłatnej pomocy
prawnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.12.2018 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.01.2018 10:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.01.2018 10:40 Usunięto załącznik zał - harmonogram 2017r. NPP.doc
(Bartosz Pilny)
08.01.2018 10:39 Dodano załącznik "zał - harmonogram dyżurów - 2018.pdf"
(Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:03 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:00 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:00 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:21 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)