Komunikat dotyczący zasad udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, iż z dniem 01.07.2023 r.  udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Miasta Ruda Śląska odbywać się będzie jedynie osobiście w punkcie (stacjonarnie).

Aby skorzystać z porady należy umówić się pod numerem telefonu 32/248 68 00 lub wysłać maila na adres: npp@ruda-sl.pl ( podając numer kontaktowy celem umówienia terminu). Wizytę ustalić można równie osobiście w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska p. 313 lub poprzez  stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: np.ms.gov.pl/zapisy.


Nieodpłatna pomoc prawna

Po uzyskanej poradzie istnieje możliwość wystawienia opinii o udzielonej pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny lub przekazać na adres npp@ruda-sl.pl - pobierz druk opinii (DOCX, 16,2 KB).

Wykaz planowanych dyżurów  w poszczególnych Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2021 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych punktach:.

Harmonogram punktów NPP i NPO

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po złożeniu w wersji papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska lub elektronicznej pod adresem: npp@ruda-sl.pl oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz numerem kontaktowym.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową bądź doświadczającym trudności w komunikowaniu się może zostać udzielona porada także poza punktem przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera wówczas osobiście od osoby uprawnionej oświadczenie. Druk oświadczenia

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 248 68 00, w pok. 313 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, wysyłając e-mail na adres: npp@ruda-sl.pl ( podając imię, nazwisko oraz numer kontaktowy) lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  3. sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja obejmuje:

  1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
  2. nieodpłatną mediację.

Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny lub przekazać na adres npp@ruda-sl.pl

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Dodatkowych informacji udzielają: Pani Elżbieta Wierzbicka oraz Pani Małgorzata Nocko – tel. 32 244 90 00, wew. 3130

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.01.2023 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mirosława Gamba
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.07.2023 11:48

Rejestr zmian dokumentu

07.07.2023 11:48 Edycja dokumentu (Monika Strączek)
30.01.2023 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.01.2023 13:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.01.2023 13:50 Dodano załącznik "Harmonogram dyżurów.pdf"
(Barbara Cholewka)
30.01.2023 13:50 Usunięto załącznik Harmonogram dyżurów.pdf
(Barbara Cholewka)
07.07.2022 09:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.07.2022 09:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.02.2022 10:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 10:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.02.2022 10:39 Dodano załącznik "Polubowne rozwiązywanie sporów -
Mediacja.pdf"

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:41 Dodano załącznik "Komunikat 27.01.2022r..pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:41 Dodano załącznik
"Jednostki_nieodplatnego_poradnictwa_2022.pdf"

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:41 Dodano załącznik "SP.0050.2.277.2020.pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:40 Dodano załącznik "Karta-info-porad-npo.pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:40 Dodano załącznik "Karta-info-porad-mediacja.pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:40 Dodano załącznik "Karta-info-porad- npp.pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:40 Dodano załącznik "Rozporządzenie zmieniające
31.12.2021r..pdf"

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:40 Dodano załącznik "Rozporządzenie z dnia 31.12.2018r.pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:40 Dodano załącznik "Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:38 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:36 Dodano załącznik "Oświadczenie.docx"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:33 Dodano załącznik "Harmonogram dyżurów.pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:30 Dodano załącznik "KARTA POMOCY Cz. B 2022.docx"
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:29 Usunięto załącznik Rozporządzenie.pdf
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:29 Usunięto załącznik SP.0050.2.277.2020.PDF
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:29 Usunięto załącznik Lista jednostek nieodpłatnego
poradnictwa.pdf

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:29 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:29 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatna
pomoc prawna.pdf

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:29 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatna
mediacja.pdf

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:28 Usunięto załącznik Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.pdf

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:28 Usunięto załącznik Karta pomocy Cz. B.docx
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:28 Usunięto załącznik Harmonogram punktów NPP i NPO.pdf
(Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 08:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.12.2021 14:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.12.2021 14:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.12.2021 13:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.12.2021 13:59 Dodano załącznik "Harmonogram punktów NPP i NPO.pdf"
(Barbara Cholewka)
21.12.2021 13:58 Usunięto załącznik Wykaz planowanych dyżurów
obowiązujących od 1 stycznia 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
21.12.2021 11:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.08.2021 10:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.07.2021 08:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.07.2021 08:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.07.2021 08:17 Usunięto załącznik Komunikat z dnia 25.05.2020 r..pdf
(Barbara Cholewka)
29.07.2021 08:17 Usunięto załącznik Komunikat.pdf
(Barbara Cholewka)
29.07.2021 08:16 Usunięto załącznik Komunikat zamknięcia NPP.pdf
(Barbara Cholewka)
29.07.2021 08:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.07.2021 08:15 Dodano załącznik "Karta pomocy Cz. B.docx"
(Barbara Cholewka)
29.07.2021 08:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:35 Dodano załącznik "Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "Karta informacyjna - nieodpłatna
mediacja.pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc
prawna.pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "Karta informacyjna - nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "Lista jednostek nieodpłatnego
poradnictwa.pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:19 Dodano załącznik "SP.0050.2.277.2020.PDF"
(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:18 Usunięto załącznik SP.0050.2.330.2019 Zarządzenie.pdf
(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:18 Usunięto załącznik Lista jednostek nieodpłatnego
poradnictwa.pdf

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:18 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatna
mediacja.pdf

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:17 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatna
pomoc prawna.pdf

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:17 Usunięto załącznik Karta informacyjna - nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 15:17 Usunięto załącznik Ustawa o niedpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.pdf

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 14:25 Dodano załącznik "Wykaz planowanych dyżurów
obowiązujących od 1 stycznia 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 13:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 11:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:36 Usunięto załącznik zał - Wniosek.pdf
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Karta informacyjna - nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Karta informacyjna - nieodpłatna
pomoc prawna.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Karta informacyjna - nieodpłatna
mediacja.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:34 Dodano załącznik "zał - Lista jednostek nieodpłatnego
poradnictwa.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:32 Usunięto załącznik zał - Ustawa o nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.pdf

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:31 Usunięto załącznik zał - Karta-info-porad-npo.pdf
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:31 Usunięto załącznik zał - Karta-info-porad-mediacja.pdf
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:30 Usunięto załącznik zał - Karta-info-porad- npp.pdf
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 09:30 Usunięto załącznik zał - Jednostki nieodpłatnego
poradnictwa.pdf

(Barbara Cholewka)
26.05.2020 13:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.05.2020 13:25 Dodano załącznik "zał - Komunikat z dnia 25.05.2020
r..pdf"

(Barbara Cholewka)
26.05.2020 13:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.03.2020 12:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.03.2020 12:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.03.2020 12:54 Dodano załącznik "zał - Wniosek.pdf"
(Barbara Cholewka)
18.03.2020 12:54 Dodano załącznik "zał - Komunikat.pdf"
(Barbara Cholewka)
16.03.2020 12:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.03.2020 15:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.03.2020 15:50 Dodano załącznik "zał - Komunikat zamknięcia NPP.pdf"
(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.01.2020 13:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Ustawa o nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.pdf"

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.330.2019
Zarządzenie.pdf"

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Rozporządzenie.pdf"
(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Karta-info-porad-npo.pdf"
(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Karta-info-porad-mediacja.pdf"
(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Karta-info-porad- npp.pdf"
(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:56 Dodano załącznik "zał - Jednostki nieodpłatnego
poradnictwa.pdf"

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej.pdf

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - lista jednostek poradnictwa.pdf
(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.57.2019.pdf

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
mediacje.pdf

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:54 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:53 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna nieodpłatna
pomoc prawna.pdf

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:53 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie
-SP.0050.2.330.2019.pdf

(Barbara Cholewka)
29.01.2020 12:53 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.347.2019.pdf

(Barbara Cholewka)
28.01.2020 09:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.01.2020 12:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.01.2020 12:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.01.2020 12:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.12.2019 11:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.12.2019 11:51 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.347.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
30.10.2019 10:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.10.2019 10:20 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie
-SP.0050.2.330.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna nieodpłatna
pomoc prawna.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:29 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna -
mediacje.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatna pomoc prawna.pdf

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatna mediacja.pdf

(Barbara Cholewka)
20.03.2019 15:23 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.pdf"

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna
mediacja.pdf"

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna
pomoc prawna.pdf"

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatna mediacja.pdf

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodplatne poradnictwo obywatelskie.pdf

(Barbara Cholewka)
13.03.2019 14:32 Usunięto załącznik zał - karta informacyjna -
nieodpłatna pomoc prawna.pdf

(Barbara Cholewka)
12.03.2019 08:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:02 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.57.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:01 Usunięto załącznik zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.491.2018.pdf

(Barbara Cholewka)
11.03.2019 12:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 12:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 12:42 Dodano załącznik "zał - lista jednostek poradnictwa.pdf"
(Barbara Cholewka)
11.01.2019 14:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.01.2019 13:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna
pomoc prawna.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodplatne
poradnictwo obywatelskie.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - karta informacyjna - nieodpłatna
mediacja.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Zarządzenie -
SP.0050.2.491.2018.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:12 Dodano załącznik "zał - Ustawa o niedpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:06 Usunięto załącznik zał - ustawa o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej.pdf

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - plakat informacyjny.jpg
(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - ustawa o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin -Za życiem-.pdf

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - harmonogram dyżurów -
2018.pdf

(Barbara Cholewka)
11.01.2019 13:05 Usunięto załącznik zał - Harmonogram odpracowywania dni
wolnych od pracy w punktach Nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

(Barbara Cholewka)
07.12.2018 12:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.12.2018 12:27 Dodano załącznik "zał - Harmonogram odpracowywania dni
wolnych od pracy w punktach Nieodpłatnej pomocy
prawnej.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.12.2018 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.01.2018 10:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.01.2018 10:40 Usunięto załącznik zał - harmonogram 2017r. NPP.doc
(Bartosz Pilny)
08.01.2018 10:39 Dodano załącznik "zał - harmonogram dyżurów - 2018.pdf"
(Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:03 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:00 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.05.2017 13:00 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.07.2016 12:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:21 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 10209