KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 z dniem 16 marca br. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Rudy Śląskiej. 

W tym czasie, zgodnie z zaleceniem zawartym w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadza się możliwość udzielania nieopłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy).  Porady zdalne świadczone będą od dnia 23 marca br. do odwołania.

Aby skorzystać w ten sposób z porady należy umówić się pod numerem tel. 32 248 68 00 lub wysłać maila na adres: npp@ruda-sl.pl (podając numer kontaktowy celem umówienia terminu).

.................................................

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 248 68 00, w pok. 313 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska lub wysyłając e-mail na adres: npp@ruda-sl.pl ( podając imię, nazwisko oraz numer kontaktowy).

 

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW  W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ W PUNKTACH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2020 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych punktach:

 

UDZIELAJĄCY POMOCY PRAWNEJ

ADRES

GODZINY PRACY

ADWOKACI

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Centrum Inicjatyw Społecznych –

Bykowina - punkt nr 1

 

ul. 11 Listopada 15a

Poniedziałek:

1100 - 1500

Wtorek:

1400 - 1800

Środa:

1100 - 1500

Czwartek:

1400 - 1800

Piątek:

900 - 1300

Urząd Miasta Ruda Śląska - budynek B

punkt nr 2

 

Nowy Bytom ul. Piotra Niedurnego 46

Poniedziałek:

800 - 1200

Środa:

1000 - 1400

Czwartek:

1400 - 1600

RADCOWIE PRAWNI

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Miejska Biblioteka Publiczna

w Rudzie Śląskiej Filia nr 18 – punkt nr 3

 

Halemba ul. 1 Maja 32

Poniedziałek:

1400 - 1800

Wtorek:

1400 - 1800

Środa:

1100 - 1500

Czwartek:

1100 - 1500

Piątek:

1100 - 1500

Urząd Miasta Ruda Śląska - budynek B

punkt nr 2

 

Nowy Bytom ul. Piotra Niedurnego 46

Wtorek:

800 - 1200

Czwartek:

1600 - 1800

Piątek:

800 - 1200

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Powiatowy Urząd Pracy – Ruda –

punkt nr 4

 

ul. Ballestremów 16

Poniedziałek:

1000-1400

Wtorek:

1000-1400

Środa:

1000-1400

Czwartek:

1200-1600

Piątek:

900-1300

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Centrum Inicjatyw Społecznych -

Orzegów - punkt nr 5

 

ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek:

1100 - 1500

Wtorek:

1400 - 1800

Środa:

1100 - 1500

Czwartek:

1400 - 1800

Piątek:

1100 - 1500

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia 15 - Kochłowice

 

- punkt nr 6  ze specjalizacją

nieodpłatnej mediacji

ul. Brzozowa 4

Poniedziałek:

1100 - 1500

Wtorek

w tym

1400 - 1800

MEDIACJE:

1600 - 1800

Środa:

1400 - 1800

Czwartek:

1400 - 1800

Piątek:

1100 - 1500

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym

lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego

lub

3) sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

lub

4) nieodpłatną mediację

lub

5) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA OBEJMUJE:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2)  nieodpłatną mediację

Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzymało w 2020 roku dotację w wysokości 396 000 złotych.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Kinga Bukowiecka, Elżbieta Wierzbicka, Małgorzata Pietrzyk – tel. 32 248 68 00.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.01.2016 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:24.09.2020 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 1243