Nieodpłatna pomoc prawna

Od 01.08.2021 r. udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się w punkcie po uprzednim zapisaniu pod numerem telefonu 32/248 68 00, osobiście w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska p. 313, wysyłając e-mail na adres: npp@ruda-sl.pl ( podając imię, nazwisko oraz numer kontaktowy lub poprzez stronę internetową: stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po uzyskanej poradzie istnieje możliwość wystawienia opinii o udzielonej pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny lub przekazać na adres npp@ruda-sl.pl - pobierz druk opinii (DOCX, 16,2 KB).

 

Wykaz planowanych dyżurów  w poszczególnych Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2021 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych punktach:.

Wykaz planowanych dyżurów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 248 68 00, w pok. 313 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, wysyłając e-mail na adres: npp@ruda-sl.pl ( podając imię, nazwisko oraz numer kontaktowy) lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  3. sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja obejmuje:

  1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
  2. nieodpłatną mediację.

Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny lub przekazać na adres npp@ruda-sl.pl

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Dodatkowych informacji udzielają: Pani Kinga Bukowiecka, Pani Elżbieta Wierzbicka – tel. 32 248 68 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.08.2021 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:19.08.2021 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 2898