AU.6721.1.2016

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwał:

-           Nr 1027/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4 lutego 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota;

-           Nr 1029/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Bujoczka;

-           Nr PR.0007.173.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulicy Cegielnianej;

-           Nr PR.0007.123.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulicy Kazimierza Brodzińskiego;

-           Nr PR.0007.124.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulicy Piotra Skargi;

-           Nr PR.0007.125.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ulic Zabrzańskiej
i Słowiańskiej;

-           Nr PR.0007.126.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ulicy Szczęść Boże;

-           Nr PR.0007.127.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska;

które są dokumentami wymagającymi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska, w terminie do dnia 12 lutego 2016 r.

 

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;

 2. ustnie do protokołu;

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na e-mail:

  do dnia 12 lutego 2016 r.

   

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

Informację przygotowała:
Anna Grzybowska – tel. 32 2449000 w. 3193

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:13.01.2016 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:11.01.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.11.2016 09:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 321